مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux
31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

نام استاندارد: مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1

کد استاندارد: 23/98/1/2-0

 

مختصری از این استاندارد فنی و حرفه ای

این استاندارد Linux یک مهندس نرم افزار است که در مراکز IT و ICT و IKT و پارکهای تکنولوژی و شرکتها و موسسات و سازمانها و وزارتخانه ها براساس شرح وظایف طبق مهندسی نرم افزار برای پشتیبانی نرم افزارهای Open Source در محیط Linux و Unix می تواند در تیم مهندسی پشتیبانی نرم افزار سیستم و کاربردی انجام وظیفه نماید. همچنین مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux از عهده کار با Operating Systems، کار با Web servers و web applications، کار با Networking، کار با Identity و authentication، کار با RDBMs database servers، کار با Mail و Messaging، کار با Groupware، Calendaring و Teamwork، کار با Help desk request tracking، کار با Desktop و office productivity، کار با Source code version control systems و IDEs و کار با Bespole applications written براساس اصول مهندسی نرم افزار برخواهد آمد.

 

حداقل میزان تحصیلات: مهندس کامپیوتر

حداقل توانایی جسمی: متناسب با شغل مربوطه

مهارت های پیش نیاز این استاندارد:

 

طول دوره آموزش: 440 ساعت

زمان آموزش نظری: 80 ساعت

زمان آموزش عملی: 200 ساعت

زمان کارآموزی در محیط کار: 80 ساعت

زمان اجرای پروژه: 80 ساعت

 

ردیفعناوین
1توانایی کار با Operating Systems
2توانایی کار با Web servers و web applications
3توانایی کار با Networking
4توانایی کار با Identity و authentication
5توانایی کار با RDBMS database servers
6توانایی کار با Mail و Messaging
7توانایی کار با Groupware، Calendaring و Teamwork
8توانایی کار با Help desk request tracking
9توانایی کار با Desktop و office productivity
10توانایی کار با Source code version Control systems و IDEs
11توانایی کار با Bespoke applications written

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.