نصب و نظارت سرویس های لینوکس
31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه

نصب و نظارت سرویس های لینوکس

عنوان استاندارد: نصب و نظارت سرویسهای لینوکس

کد استاندارد: 1-012-53-2523

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

 

مختصری درباره استاندارد

نصب و نظارت سرویس های لینوکس این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور نصب و نظارت سرویس های لینوکس است. عناصر شایستگی نظارت بر منابع مورد استفاده، تحلیل تقاضاهای مورد نیاز، بررسی و شناسایی ساختار و طراحی سرویس ها در لینوکس، مدیریت Userها و Groupها، کار با CIFS، NetBios و Active Directory در لینوکس، کنترل دسترسی ها (Access Control) در لینوکس امنیت برنامه در لینوکس در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصا گردیده است.

 

حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش ـ دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای ـ برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

شایستگی پیش نیاز: گذراندن بسته های نصب و نگهداری ویندوز و ایمن سازی شبکه

 

توضیحات تکمیلی این دوره و استاندارد

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

 

عنصر شایستگیمعیار عملکرد

1- نظارت بر منابع مورد استفاده

1-1-اندازه گیری استفاده از پردازنده

1-2- اندازه گیری استفاده از حافظه اصلی

1-3-اندازه گیری مقدار ورود و خروج دیسک

1-4- اندازه گیری ارسال و دریافت شبکه

1-5- اندازه گیری عملکرد دیوار آتش و مسیریابی

2- تحلیل تقاضاهای مورد نیاز

2-1- تشخیص ظرفیت های مورد تقاضا

2-2- اندازه گیری نیاز برنامه ها به ظرفیت

2-3- تشخیص نیاز برنامه ها به حافظه و پردازنده

2-4- بررسی trend و PDQ

3- بررسی و شناسایی ساختار و طراحی سرویس ها در لینوکس

3-1- بررسی SMB/CIFS

3-2- بررسی سرویس های File Sharing و پرینت

3-3- بررسی Samba Roles

3-4- Trivial Database File

4- مدیریت Userها و Groupها

4-1- مدیریت حساب های کاربری و گروه ها

4-2- اعتبارسنجی و اعتباردهی دسترسی ها

4-3- نصب و پیکربندی سرویس Winbind

5- کار با CIFS، NetBios و Active Directory در لینوکس

5-1- کار با CIFS

5-2- کار با NetBios و WINS

5-3- یکپارچه سازی سرویس های Linux با Active Directory

5-4- کار با Clientهای ویندوز

6- کنترل دسترسی ها (Access Control) در لینوکس

6-1- بررسی و کنترل دسترسی ها بر پایه هاست

6-2- استفاده از Access Control Lists

6-3- بررسی SELinux

6-4- بررسی دیگر سیستم های منترل دسترسی اجباری برای لینوکس

7- امنیت برنامه در لینوکس

7-1- شناسایی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس BIND DNS

7-2- شناسایی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس Mail

7-3- شناسایی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس Apache، HTTP و HTTPS

7-4- شناسایی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس FTP

7-5- بررسی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس OpenSSH

7-6- بررسی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس NTFS v4

7-7- بررسی پیامدهای امنیتی در استفاده و پیکربندی سرویس Syslog

دانلود استاندارد