15 مرداد 1392 کارگاه های تخصصی هیوا بدون دیدگاه

 کارگاه Active Directory

  اکتیو دایرکتوری یکی از قدرتمندترین سرویس های ویندوز سرور است که امکان مدیریت تمامی User ها ، گروه ها ، کامپیوتر ها و بخش های یک سازمان و منابع Share شده را فراهم می کند و می توان با اعمال سیاست های خاص (Policy)، حیطه کاری و محدوده مجاز دسترسی هر کامپیوتر یا کاربر را درشبکه تعیین نمود. به همین دلیل مدیریت اکتیو دیرکتوری امری است حساس و دقیق؛ چرا که عدم رعایت نکات فنی می تواند امنیت سرور را به خطر بیاندازد.

 

در این کارگاه شما یاد می گیرید :

 تبدیل شبکه Workgroup به  Domain، نصب و راه اندازی سرویسAD  و مدیریت آن ، ساخت Object (User , Computer , Group , OU)، مدیریت و نحوه ی استفاده ازGroup Policy Management   برای مدیریت بهتر کاربران و کامپیوتر ها از جمله نصب نرم افزار از سرور بر روی کلاینت ها