Upgrading to windows PowerShell 4

02- آموزش آپگرید به PowerShell 4.0

10 آذر 1394 آموزش خط فرمان PowerShell بدون دیدگاه

آموزش آپگرید به  PowerShell 4.0 سلام به همه شما دوستان و همراهان همیشگی هیوا همانطور که در آموزش PowerShell چه ورژن هایی دارد؟ خواندید، بر […]

ادامه مطلب  
CMD and PowerShell equivalent commands 00

01- فرمان های CMD و معادل آن ها در PowerShell

25 مهر 1394 آموزش خط فرمان PowerShell بدون دیدگاه

آموزش رایگان فرمان های CMD و معادل آن ها در PowerShell سلام به همه شما دوستان و همراهان همیشگی هیوا یکی از بهترین روش ها […]

ادامه مطلب