14- فصل چهاردهم: Active Directory Lightweight Directory Services

14 بهمن 1393 configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

 فصل چهاردهمActive Directory Lightweight Directory Services : مقدمه اکتیو دایرکتوری پنج ابزار ارائه کرده که هر کدام کارکرد های جالب خود را دارند. تا اینجا AD DS بسیار مورد بررسی قرار گرفته، در این فصل در مورد AD LDS بحث خواهیم کرد. AD LDS یک Directory Service کوچک است اما […]

ادامه مطلب  

13- فصل سیزدهم: Directory Business Continuity

configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

فصل سیزدهم: Directory Business Continuity  مقدمه  این فصل در مورد مدیریت بحران بحث خواهیم کرد. بحران در ذهن بسیاری از افراد به معنی وقوع سیل و زلزله و طوفان است، برخی نیز از جنبه اقتصادی به قضیه می نگرند و بحران را مثلا از بین رفتن دارای های سازمان تعریف […]

ادامه مطلب  

12- فصل دوازدهم: Domains and Forests

13 بهمن 1393 configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

 فصل دوازدهم :Domains and Forests    مقدمه  در فصل اول آموختید که چگونه AD DS احراز هویت و سطح دسترسی ها (Identity & Access) را کنترل می کند. هم چنین آموختید که چگونه یک ADDS ساده بسازید که شامل یک Forest و یک Domain بود.ولی همیشه شبکه شما آنقدر ساده […]

ادامه مطلب  

11- فصل یازدهم: Sites and Replication

configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

 فصل یازدهم: (Sites و Replication (انتقال داده ها مقدمه در فصل قبل دیدید که DC ها تقریبا هم تراز هستند به این معنی که تقریبا هیچ یک نسبت به دیگری قدرت بیشتری ندارد و هر کدام می توانند در Domain تغییر ایجاد کنند (البته به استثنای RODC ها). هر DC […]

ادامه مطلب  

10- فصل دهم: Domain Controllers

configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

 فصل دهم: Domain Controllers  مقدمه  در شبکه Domain Controller ی که روی آن Active Directory  نصب شده باشد احراز هویت و تعیین سطح دسترسی (Identity & Access) را انجام می دهد، در همین راستا مدیریت User ها و Computer ها و Group ها را در فصل های پیشین آموختید و […]

ادامه مطلب  

04- فصل چهارم: Groups

23 آبان 1393 configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

فصل 4: گروه ها مقدمه کامپیوتر ها، کاربران و سرویس به مرور تغییر می کنند، آنچه باقی می ماند نقش شرایط تجاری و اقتصادی است. به عنوان مثال پیشرفت اقتصادی سازمان همواره حکم می کند که سازمان از رقبا پیشی بگیرد به همین دلیل به روز شدن کامپیوتر ها و […]

ادامه مطلب  
configuring active directory

09- فصل نهم: Integration Domain Name System with ADDS

15 آبان 1393 configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

فصل نهم : نصب DNS همراه با Active Directory مقدمه برای اکثر انسان به یاد نگه داشتن یک اسم خیلی راحت تر از یک عدد طولانی است، برای مثال از بین Hiva-Network.com  و  144.76.78.189 کدام را راحت تر به خاطر می سپارید؟ به همین دلیل است که در دنیای اینترنت ما […]

ادامه مطلب  

07- فصل هفتم: Group Policy Settings

20 مهر 1393 configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

فصل هفتم: Group Policy Settings مقدمه در فصل گذشته با کلیت Group Policy ها آشنا شدید مثلا با ساختار آنها، پیاده سازی آنها، اولویت بندی آنها، و… اکنون بهتر است که کمی دقیق تر و ریز تر به این بحث نگاه کنیم. در این فصل می آموزید که چگونه policy های […]

ادامه مطلب  

06- فصل ششم: Group Policy Infrastructure

19 مهر 1393 configuring windows server 2008 R2 بدون دیدگاه

فصل ششم: Group Policy Infrastructure مقدمه در فصل اول آموختید که AD DS سرویس های اصلی احراز هویت و تعیین سطح دسترسی (Identity & Access) را مهیا می سازد. در فصل های بعدی با User ها، Group ها، و Computer ها بیشتر آشنا شدید و مدیریت آنها را با ابزار […]

ادامه مطلب  
  • 1