20 شهریور 1392 کارگاه های تخصصی هیوا بدون دیدگاه

  کارگاه DHCP

کارگاه اموزشی DHCP گروه اموزشی هیوا

DHCP یا (Dynamic Host Configuration Protocol) یکی از سرویسهای بسیار مهم و پرکاربرد سیستم عاملهای مایکروسافت است.

در سازمان ها و ادارات در مقیاس کوچک پروسه ی اعطای IP Address به کلاینتها به صورت static انجام می شود و البته در این روش اعطایAddressIP امکان خطا و اشتباه بیشتری وجود دارد.ولی ایا در سازمان های در مقیاس بزرگتر هم می توان تک به تک به صورت دستی برای تمام کلاینت ها تنظیمات TCP/IP را انجام داد؟آیا زمان به ما این اجازه را می دهد؟

بااستفاده از یک سرویس دهنده DHCP که تنظیمات پیکر بندی را به صورت اتوماتیک اختصاص می دهد ،کاربران و مدیران می توانند تنظیمات TCP/IP را از طریق این سرویس دریافت کنند.،آدرس سرویس دهنده های DNS ، آدرس سرویس دهنده های WINS ،و سایر جنبه های TCP/IP از طریق DHCP نیز انجام پذیر است.

DHCP مانند یک administrator پروسه اعطای IP Address   را به راحتی انجام می دهد بدون اینکه به نیروی انسانی بیشتری احتیاج داشته باشیم و در وقت هم صرفه جویی می شود.

 

اهداف این دوره آموزشی:

راه اندازی و پیکربندی DHCP Serverو DHCP Client

همینطور تنظیماتی از قبیل:

 Scope: محدوده ای که IP Address اختصاص می دهد.

Reservation : که می توانیم با این روش یک IP Address را برای کلاینت خاص در نظر بگیریم تا دیگر ان IP به کلاینتی اختصاص داده نشود و فقط برای ان کلاینت خاص باشد.

  : Exclution آدرس  IP را که مد نظر داریم از scope خارج کنیم که به کلاینت های خاصی اختصاص دهیم  نه به آنهایی که در خواست IP  به روش معمول می کنند .

Option: همراه با تنظیمات IP بتوانیم تنظیمات DNS و Defult Getway و … را برای کلاینت ها داشته باشیم.