15 مرداد 1392 کارگاه های تخصصی هیوا بدون دیدگاه

  کارگاه DNS

 

 DNS سیستمی است که وظیفه تبدیل نام به IP و IP به نام را بر عهده دارد. درواقع با توجه به اینکه کلیه تعاملات در شبکه به وسیله IP ها انجام می شود و ذهن آدمی نمی تواند IP مربوط به هر سایت با کامپیوتری را در شبکه از بر داشته باشد، از اینرو DNS  ، امکان سیر در شبکه و اینترنت را برای ما آسان کرده است.

 در این کارگاه شما پیکربندی این Role را در Windows Server 2008 می آموزید.