کتاب Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook
14 شهریور 1398 کتاب های هک و امنیت بدون دیدگاه

Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Handbook, Fifth Edition

سری کتاب های Gray Hat Hacking به ارائه بروز و دقیق در مورد انواع مختلفی از رشته های امنیتی IT می پردازد. در ویرایش پنجم این کتاب گروهی از متخصصین با تجربه infosec بدون هیچ چشم داشتی در جهت اشتراک گذاری تجربه ها و تخصص خود در تکنیک های جدید برای دور زدن مکانیزم های امنیتی می پردازند. این کتاب برای کسانی که بخواهند مهارت های خود را در زمینه ی امنیت بالا ببرند و گسترش دهند مفید خواهد بود.

سرفصل ها :

Part I Preparation

Chapter1 Why Gray Hat Hacking? Ethics and Law

Chapter2 Programming Survival Skills

Chapter3 Next-Generation Fuzzing

Chapter4 Next-Generation Reverse Engineering

Chapter5 Software-Defined Radio

Part II Business of Hacking

Chapter6 So You Want to Be a Pen Tester

Chapter7 Red Teaming Operations

Chapter8 Purple Teaming

Chapter9 Bug Bounty Programs

Part III Exploiting Systems

Chapter10 Getting Shells Without Exploits

Chapter11 Basic Linux Exploits

Chapter12 Advanced Linux Exploits

Chapter13 Windows Exploits

Chapter14 Advanced Windows Exploitation

Chapter15 PowerShell Exploitation

Chapter16 Next-Generation Web Application Exploitation

Chapter17 Next-Generation Patch Exploitation

Part IV Advanced Malware Analysis

Chapter18 Dissecting Mobile Malware

Chapter19 Dissecting Ransomware

Chapter20 ATM Malware

Chapter21 Deception: Next-Generation Honeypots

Part V Internet of Things

Chapter22 Internet of Things to Be Hacked

Chapter23 Dissecting Embedded Devices

Chapter24 Exploiting Embedded Devices

Chapter25 Fighting IoT Malware

مشخصات:

نویسنده: coll.

ناشر: McGraw-Hill

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات: 792

حجم فایل: 41.5MB