Internetworking Technology: An Engineering Perspective
27 مرداد 1398 سایر کتاب ها بدون دیدگاه

Internetworking Technology: An Engineering Perspective

این کتاب به عنوان یک منبع درسی در حوزه ی فن آوری های بین شبکه ای برای دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر طراحی شده است، این کتاب منحصر بفرد به معرفی مفاهیم کلیدی مربوط به مناطق خط مقدم Interwork درگیر تحقیق و توسعه خاص می پردازد. همچنین کتاب فوق بر روی IPv6 و طراحی و پیاده سازی مسائل خاص به اتصال بین شبکه ای نسل بعدی با استفاده از آن متمرکز است.

سرفصل ها:

INTRODUCTORY CONCEPT IN INTERNETWORKING

THE MULTIMEDIA INTERNETWORKING TECHNOLOGY BASICS

THE DATA COMPRESSION TECHNOLOGY BASICS

THE INTELLIGENT AGENT TECHNOLOGY IN INTERNETWORKING

THE TCP/IPV6 INTENETWORKING ARCHITECTURE

THE INTERNETWORK ROUTING ARCHITECTURE

INTERNETWORK MANAGEMENT ARCHITECTURE

INTERNET SECURITY ARCHITECTURE

INTERWORK-BASED VIDEO-ON-DEMAND ARCHITECTURE

INTERWORK-BASED DIGITAL LIBRARY ARCHITECTURE

INTERNET COMMERCE ARCHITECTURE

INTERNET PRIGRAMMING

مشخصات:

نویسنده: Rahul Banerjee

ناشر: Prentice-Hall of India

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات: 219

حجم: 682 KB