15 مرداد 1392 کارگاه های تخصصی هیوا بدون دیدگاه

کارگاه Multiple Domains

  در این کارگاه می آموزید که چگونه چند شعبه از یک Domain را راه اندازی کنید (مانند سرورهای یاهو در کشورهای مختلف ) و یا ایجاد ارتباط داخلی بین سرورهای متفاوت (Trust) مثلا یاهو و مایکروسافت. همچنین راهکارهای کاهش فشار بر روی سرورها را می آموزید و با مفاهیم زیر کاملا آشنا می شوید :

 راه اندازی شبکه های گسترده
 
راه اندازی Child Domain
 
راه اندازی Root tree
 –
راه اندازی Additional
 
راه اندازی (RODC) Read Only Domain Controller
 
مبحث سایت ها و انواع Trust ها