ساماندهی اتاق سرور

  • Project by : هیواشبکه
  • Date : 5 دی 1397

توضیحات پروژه:

ساماندهی اتاق سرور

مقوله اتاق سرور مقوله ی بسیار پیچیده است ، شامل موارد زیادی است از جمله طراحی اتاق سرور ، پیاده سازی طرحی که طراحی کردیم، پشتیبانی از اتاق سرور است. ممکن است شما در اتاق سروری مشغول شده اید که از قبل طراحی و راه اندازی شده باشد ، در این صورت باید مواردی که از طراحی و نگهداری اتاق سرور آموخته ایم را به کار ببندیم تا اتاق سرور پایدار با امنیت بالا و مدیریت راحتتری را فراهم کنیم ، در بسیاری از ادارت و سازمانه این ضعف وجود دارد که اتاق سرور از هم به لحاظ زیرساخت و مباحث فیزیکی و هم مباحث منطقی دارای ایراداتی است ، قاعدتا استاندارد سازی آن آسان نخواهد بود ولی باید اتاق سرور استانداردی را فراهم کنیم.

بنابراین نکته ی بسیار مهم این است

1. ابتدا وضعیت سازمان یا اداره یا هر شبکه ای که مسئولیت آن را پذیرفته اید را به خوبی شناسایی کنید .

2. کاربران و مسئولیتهای و وظایف هر یک از کارکنان را مشخص کنیم و به یک دسته بندی مشخصی برسیم.

3.جایگاه هریک از نودها را مشخص کنیم و بهترین و بهینه ترین پلن را با استفاده از نرم افزارهای طراحی نظیر VISIO

4. سپس طرح را پیاده سازی میکنیم ، البته حواسمان باید به تجهیزاتی که استفاده میکنیم باشد ، تا به بهترین روش و بهینه ترین شکل با بهترین هزینه بتوانیم طرح را پیاده سازی کنیم.

5. سپس سرویسهای اتاق سرور : ابتدا مشخص کردن جایگاه رک ها ، سرورهای فیزیکی ، فایروال و …

6. پیکربندی سخت افزارهای موجود در اتاق سرور نظیر فایروال ها ، پیکربندی سرور HPE  و RAID کردن هارد دیسکها ، پیکربندی SAN , NAS storage ها

7. راه اندازی و پیاده سازی ابزارهای مجازی سازی نظیر Vmware  VCP6.5 – DCV و …

8. راه اندازی سرویسهای پرکاربرد اتاق سرور نظیر اکتیو دایرکتوری و …

9. بعد از پیاده سازی سرویسهای اتاق سرور بایستی سرویسها را مرتب بروزرسانی کنیم ، خطایابی کنیم و مستند سازی کنیم.

هدف رسیدن به یک اتاق سرور استاندارد

Related Projects

مجازی سازی و پیکربندی نرم افزاری