31-Days-Before-your-CCNA

31 Days Before your CCNA Exam

20 دی 1399 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

31 Days Before your CCNA Exam: A Day-By-Day Review Guide for the CCNA 200-301 Certification Exam کتاب 31 Days Before your CCNA Exam یک راهنمای […]

ادامه مطلب  
Guide to Cisco Routers Configuration Becoming a Router Geek

Guide to Cisco Routers Configuration

1 شهریور 1396 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

Guide to Cisco Routers Configuration کتاب Guide to Cisco Routers Configuration یک راهنمای عملی برای پیکربندی روترهای سیسکو، از وظایف مبتدی تا عملیات پیشرفته است. […]

ادامه مطلب