اجرای پروژه های VoIP

سرویس VoIP

24 شهریور 1394 پروژه های شبکه بدون دیدگاه

سرویس VoIP سرویس VoIP : انتقال Voice و Video از طریق شبکه. تقریبا همه ما از تلفن های همراه و تلفن های ثابت برای برقرای […]

ادامه مطلب  

سرویس VoIP (2)

پروژه های شبکه بدون دیدگاه

VoIP چیست؟ انتقال Voice و Video از طریق شبکه. تقریبا همه ما از تلفن های همراه و تلفن های ثابت برای برقرای تماس استفاده کردیم […]

ادامه مطلب