31-Days-Before-your-CCNA

31 Days Before your CCNA Exam

20 دی 1399 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

31 Days Before your CCNA Exam: A Day-By-Day Review Guide for the CCNA 200-301 Certification Exam کتاب 31 Days Before your CCNA Exam یک راهنمای […]

ادامه مطلب  
Cisco ACI Cookbook

Cisco ACI Cookbook

31 خرداد 1396 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

Cisco ACI Cookbook Application Centric Infrastructure (ACI)Cisco یک نوع معماری سخت است که تسک های IT را اتوماتیک می سازد و به توسعه ی اپلیکیشن […]

ادامه مطلب