مدیر SERVER Apache Tomcat Web

مدیر SERVER Apache Tomcat Web

23 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

مدیر SERVER Apache Tomcat Web نام استاندارد:  مدیر SERVER Apache Tomcat Web تاریخ شروع اعتبار :   84/6/1 کد استاندارد:   23/89/1/2-0           […]

ادامه مطلب  
مدیر SEO

مدیر SEO

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

مدیر SEO نام استاندارد: مدیر SEO تاریخ شروع اعتبار: 1395/2/14 کد استاندارد: 1-157-53-2513                               

ادامه مطلب  
مدیر فروشگاه اینترنتی

مدیر فروشگاه اینترنتی

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه
مدیر فروشگاه اینترنتی نام استاندارد: مدیر فروشگاه اینترنتی تاریخ شروع اعتبار: 1390/5/1 کد استاندارد: 3512/41 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیحاتی در باره [...] ادامه مطلب  
Web page designer

طراح مقدماتی صفحات وب

22 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

طراح مقدماتی صفحات وب نام استاندارد: طراح مقدماتی صفحات WEB تاریخ شروع اعتبار : 1390/5/1 کد استاندارد: 2513/70                              {/tabs}

ادامه مطلب  
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب نام استاندارد: مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب تاریخ شروع اعتبار: 84/6/1 کد استاندارد: 84/91/1/2-0         […]

ادامه مطلب  
مهندس سازنده Web Siteهای E-Commerce

مهندس سازنده Web Siteهای E-Commerce

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

مهندس سازنده Web Siteهای E-Commerce نام استاندارد: مهندس سازنده Web Siteهای Ecommerce تاریخ شروع اعتبار: 84/6/1 کد استاندارد:  84/86/1/2-0                                […]

ادامه مطلب  
Web Design Fundamental (HTML5, CSS3)

Web Design Fundamental HTML5 CSS3

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

Web Design Fundamental HTML5 CSS3 Title: Web Design fundamental (HTML5, CSS3) Date of standard compilation: 2015/10/15 International Code: 2513-53-120-1                                 […]

ادامه مطلب  
طراح و توسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا CMS

طراح و توسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا CMS

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

طراح و توسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا CMS نام استاندارد: طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا (CMS) تاریخ شروع اعتبار:  1389/7/1 کد استاندارد: 2513/20 […]

ادامه مطلب  
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با Drupal

طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با Drupal

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با Drupal نام استاندارد: طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL) تاریخ شروع اعتبار : 1389/7/1 کد استاندارد: […]

ادامه مطلب  
دوره تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم

تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم

21 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

  تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم نام استاندارد: تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم تاریخ تدوین استاندارد: 95/1/23 کد استاندارد: 1-100-53-3513          […]

ادامه مطلب