مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux نام استاندارد: مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 23/98/1/2-0   [...] ادامه مطلب  
مدیر UBUNTU

مدیر UBUNTU

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مدیر UBUNTU نام استاندارد: مدیر UBUNTU تاریخ شروع اعتبار : 94/6/1 کد استاندارد: 1-069-53-2513   توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلیدانلودتوضیح دوره مختصری درباره این [...] ادامه مطلب  
مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX LINUX

مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX LINUX

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
استاندارد مهم فنی و حرفه ای در حوزه ی راه اندازی ISP نام استاندارد: مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX/LINUX تاریخ شروع اعتبار: 82/2/1 کد [...] ادامه مطلب