دوره مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux نام استاندارد: مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 23/98/1/2-0   [...] ادامه مطلب