مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux نام استاندارد: مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 23/98/1/2-0   [...] ادامه مطلب