کتاب Red Hat RHCSA 9 Cert Guide

Red Hat RHCSA 9 Cert Guide: EX200 (Certification Guide)

27 اردیبهشت 1402 کتاب های لینوکس بدون دیدگاه

Red Hat RHCSA 9 Cert Guide: EX200 (Certification Guide) با راهنمای مطالعاتی Red Hat RHCSA 9 Cert Guide از انتشارات  Pearson IT Certification، پیشرو در […]

ادامه مطلب  
مدیر RED HAT Linux Enterprise Edition

مدیر RED HAT Linux Enterprise Edition

31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مدیر RED HAT Linux Enterprise Edition نام استاندارد: مدیر Red Hat Linux Enterprise Edition تاریخ شروع اعتبار: 94/4/15 کد استاندارد: 1-076-53-2513   توضیح دورهپیش نیاز [...] ادامه مطلب