نصب feature مورد نیاز برای WMS

نصب و پیکربندی windows media service

راه اندازی و پیکربندی Media Streaming

15 مرداد 1392 کارگاهای تخصصی شبکه و وب یک دیدگاه

آموزش رایگان تصویری شبکه – کارگاه مدیا سرویس راه اندازی و پیکربندی Media Streaming راه اندازی و پیکربندی Media Streaming : یکی از امکاناتی که […]

ادامه مطلب