31-Days-Before-your-CCNA

31 Days Before your CCNA Exam

20 دی 1399 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

31 Days Before your CCNA Exam: A Day-By-Day Review Guide for the CCNA 200-301 Certification Exam کتاب 31 Days Before your CCNA Exam یک راهنمای […]

ادامه مطلب  
CCNA Cloud CLDFND

CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide

29 آذر 1395 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide Cloud پدیده نوظهوری است و مسلماً در آینده جایگاه ویژه ای در زمینه ذخیره سازی اطلاعات و نرم […]

ادامه مطلب  
CCNA Security 640 554

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide

3 مهر 1395 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

CCNA Security 640-554 Official Cert Guide کتاب CCNA Security 640-554 Official Cert Guide منبع رسمی آزمون CCNA Security IINS می باشد و به شما کمک […]

ادامه مطلب