سرویس های مایکروسافتی

24 شهریور 1394 پروژه های شبکه بدون دیدگاه

سرویس های مایکروسافتی سرویس Active Directory سرویس های مایکروسافتی احراز هویت و تعیین سطح دسترسی، کاری است که این سرویس انجام می دهد. با استفاده […]

ادامه مطلب