همانطور که می دانید امروزه، امنیت شبکه یکی از مسائل مهم و غیرقابل انکار در دنیای فناوری اطلاعات است به همین دلیل آموزش امنیت شبکه برای آگاهی و تسلط بر تهدیدات سایبری و حفاظت از اطلاعات حساس یک امر الزامی محسوب می شود. شما در آموزش امنیت شبکه، با تکنیک‌ها و ابزارهای لازم برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری آشنا می شوید.
آموزشگاه هیواشبکه مجری دوره های تخصصی امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دارای مجوز آموزش از افتای ریاست جمهوری می باشد.آموزشگاه هیواشبکه با استفاده از مجرب ترین اساتید اقدام به برگزاری مجموعه دوره های امنیت در ایران به صورت حضوری و مجازی نموده است. این دوره ها با توجه به اینکه موضوع آن امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد دوره بسیار مفید و کاربردی جهت آشنایی بیشتر پرسنل محترم سازمان ها، ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی برگزار می شود.درصورتی که در مورد هریک از دوره های تخصصی مجازی و آموزش شبکه و امنیت در رشت سوالی داشتید می توانید از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

مخاطبان دوره:

 • مدیران و کارشناسان واحد کارگزینی سازمان ها
 • مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 • کارشناسان متولی پیاده‌سازی ISMS در سازمان‌ها
 • مدیران و کارشناسان واحد حراست
 • مشاوران امنیت اطلاعات
 • سایر علاقمندان به مباحث امنیت اطلاعات

دوره های عمومی امنیت

آموزش هایی که در این دسته قرار می گیرند در راستای آشنایی عمومی با مبحث امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی تدوین شده اند و زیرساخت و پایه لازم برای ورود و شرکت در حوزه های تخصصی امنیت را فراهم می آورد. کارشناسان حوزه های مختلف امنیت باید به این مباحث تسلط داشته باشند.

امنیت اطلاعات 1

دوره های مدیریت امنیت

این دسته، شامل دوره های آموزشی لازم برای استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و نیز دوره های تخصصی لازم برای مدیران امنیت فناوری اطلاعات تدوین گردیده است.

کارشناسان استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

 • کارشناس استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • کارشناس مدیریت مخاطرات
 • مدیر استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • ممیز و سرممیز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

کارشناس استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می تواند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نماید:

 1. دوره آشنایی با اصول و مفاهیم و تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 2. دوره پیاده سازی کنترل های فنی استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

کارشناس مدیریت مخاطرات می تواند به رتیب از دوره های زیر استفاده نماید:

 1. دوره آشنایی با اصول و مفاهیم و تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 2. آشنایی با مفاهیم مدیریت مخاطرات

مدیر استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می تواند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نماید:

 1. دوره آشنایی با اصول و مفاهیم و تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 2. دوره طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 3. دوره سرممیزی مدیریت امنیت اطلاعات

ضمن آنکه پیشنهاد می گردد که ممیز و سرممیز بر مباحث دوره های “آشنایی با مفاهیم مدیریت مخاطرات” و “پیاده سازی کنترل های فنی استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات” و “اندازه گیری اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات” اشراف داشته باشند.

مدیران امنیت اطلاعات می تواند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره کارشناس امنیت سیستم های اطلاعاتی
 2. دوره مدیریت امنیت اطلاعات
مدیر امنیت اطلاعات
کارشناس امنیت سیستم های اطلاعاتی

دوره های آزمون و ارزیابی

این دوره ها جهت آموزش کارشناسان حوزه آزمون و ارزیابی در نظر گرفته شده است. کارشناسان حوزه آزمون و ارزیابی بر اساس تخصص به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

 • کارشناس تست نفوذ شبکه و زیرساخت
 • کارشناس تست نفوذ وب
 • کارشناس تست نفوذ موبایل
 • کارشناسان تست نفوذ شبکه های بی سیم

کارشناسان تست نفوذ شبکه و زیرساخت می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره مقدماتی نفوذ و مقابله در فضای سایبری
 2. دوره نفوذ و مقابله در شبکه
 3. دوره پایتون و اکسپلویت نویسی برای تست نفوذ

کارشناسان تست نفوذ وب می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره مقدماتی نفوذ و مقابله در فضای سایبری
 2. دوره مقدماتی تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب
 3. دوره پیشرفته تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب

کارشناسان تست نفوذ موبایل می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره مقدماتی نفوذ و مقابله در فضای سایبری
 2. دوره مقدماتی تست نفوذ موبایل

کارشناسان تست نفوذ شبکه های بی سیم می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره مقدماتی نفوذ و مقابله در فضای سایبری
 2. دوره نفوذ و مقابله در شبکه های بی سیم
دوره نفوذ و مقابله در شبکه های بی سیم
دوره مقدماتی تست نفوذ موبایل

دوره های پایش و تحلیل امنیت

این دوره ها جهت آموزش کارشناسان حوزه پایش و تحلیل امنیت در نظر گرفته شده است. کارشناسان حوزه پایش و تحلیل امنیت بر اساس تخصص به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند

 • تحلیلگر امنیت اطلاعات
 • پی جویی و کشف جرائم امنیت اطلاعات

کارشناسان تحلیلگر امنیت اطلاعات می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره مفاهیم اولیه در پایش و تحلیل
 2. دوره تحلیل امنیت شبکه
 3. دوره پیشرفته تحلیل امنیت شبکه
 4. دوره مهندسی مجدد بدافزارها

کارشناسان پی جویی و کشف جرائم امنیت اطلاعات می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1. دوره مقدماتی جرم شناسی رایانه ای
 2. دوره جرم شناسی رایانه ای
 3. دوره جرم شناسی پیشرفته دستگاه های موبایل
 4. دوره جرم شناسی پیشرفته حافظه
 5. دوره مهندسی مجدد بدافزارها
دوره مقدماتی جرم شناسی رایانه ای
تحلیل-امنیت-شبکه
دوره جرم شناسی پیشرفته دستگاه های موبایل
دوره تخصصی جرم شناسی رایانه ای

دوره های امن سازی زیرساخت ها، سرویس ها و سامانه ها

این دوره ها جهت آموزش کارشناسان حوزه امن سازی زیرساخت ها، سرویس ها و سامانه ها در نظر گرفته شده است. کارشناسان حوزه امن سازی زیرساخت ها، سرویس ها و سامانه ها بر اساس تخصص به
دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

 •  کارشناس امن سازی سیستم عامل
 •  کارشناس امن سازی زیرساخت
 •  کارشناس امن سازی نرم افزار

کارشناسان امن سازی سیستم عامل می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1.  دوره امن سازی ویندوز
 2.  دوره امن سازی لینوکس/ یونیکس

کارشناسان امن سازی زیرساخت می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1.  دوره امن سازی ویندوز
 2.  دوره امن سازی لینوکس/ یونیکس
 3.  مجازی سازی و امنیت فضای ابر

کارشناسان امن سازی نرم افزار می توانند به ترتیب از دوره های زیر استفاده نمایند:

 1.  دوره کد نویسی امن در طراحی وب
 2.  دوره برنامه نویسی امن در جاوا
 3.  دوره برنامه نویسی امن درN
مجازی سازی و امنیت فضای ابر
امن سازی لینوکس و یونیکس
امن سازی ویندوز
برنامه نویسی امن درNET.
کد نویسی امن در طراحی وب