نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس

نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس

8 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه

نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس نام استاندارد: نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-009-53-2523              […]

ادامه مطلب  
مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux نام استاندارد: مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 23/98/1/2-0   [...] ادامه مطلب  
مدیر UBUNTU

مدیر UBUNTU

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مدیر UBUNTU نام استاندارد: مدیر UBUNTU تاریخ شروع اعتبار : 94/6/1 کد استاندارد: 1-069-53-2513   توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلیدانلودتوضیح دوره مختصری درباره این [...] ادامه مطلب  
مدیر RED HAT Linux Enterprise Edition

مدیر RED HAT Linux Enterprise Edition

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
مدیر RED HAT Linux Enterprise Edition نام استاندارد: مدیر Red Hat Linux Enterprise Edition تاریخ شروع اعتبار: 94/4/15 کد استاندارد: 1-076-53-2513   توضیح دورهپیش نیاز [...] ادامه مطلب  
برنامه نویس UNIX SHELL

برنامه نویس UNIX SHELL

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
برنامه نویس UNIX SHELL نام استاندارد: برنامه نویس UNIX-SHELL تاریخ شروع اعتبار: 80/6/1 کد استاندارد: 84/82/1/2-0   توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره مختصری [...] ادامه مطلب  
ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ی لینوکس

ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ی لینوکس

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ی لینوکس نام استاندارد: ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ی لینوکس تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1 کد استاندارد: 1-011-53-2523   [...] ادامه مطلب  
لینوکس LPIC1

لینوکس LPIC1

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
لینوکس LPIC1 نام استاندارد: لینوکس LPIC-1 تاریخ شروع اعتبار: 92/10/21 کد استاندارد: 2513/100   -توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهمهارت هادانلودتوضیح دوره مختصری درباره ی این استاندارد [...] ادامه مطلب  
کارور UNIX

کارور UNIX

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
کارور UNIX نام استاندارد: کارور UNIX تاریخ شروع اعتبار: 80/6/1 کد استاندارد: 84/22/1/2-0   توضیح دورهپیش نیاز هاطول دورهتواناهای شغلیدانلودتوضیح دوره نکات مختصری در خصوص [...] ادامه مطلب  
نصب و نظارت سرویس های لینوکس

نصب و نظارت سرویس های لینوکس

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
نصب و نظارت سرویس های لینوکس عنوان استاندارد: نصب و نظارت سرویسهای لینوکس کد استاندارد: 1-012-53-2523 تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1   توضیح دورهپیش نیاز هاطول [...] ادامه مطلب  
مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX LINUX

مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX LINUX

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های لینوکس بدون دیدگاه
استاندارد مهم فنی و حرفه ای در حوزه ی راه اندازی ISP نام استاندارد: مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX/LINUX تاریخ شروع اعتبار: 82/2/1 کد [...] ادامه مطلب