تکنسین طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک

تکنسین طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک

29 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه
تکنسین طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک عنوان استاندارد: تکنسین طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک تاریخ [...] ادامه مطلب  
Mikrotik Engineering

مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه
مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک عنوان استاندارد: مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک تاریخ تدوین استاندارد: 94/7/8 کد استاندارد: 2513-53-107-1 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های [...] ادامه مطلب  
This course is about advance technologies and protocols which are used by service provider and ISPs.

MikroTik Certified Inter-networking Engineer MTCINE

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه
  MikroTik Certified Inter-networking Engineer MTCINE نام استاندارد: (MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE کد استاندارد: 1-102-53-2523 تاریخ تدوین استاندارد: 2015/10/13 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های [...] ادامه مطلب  
MikroTik Certified User Management Engineer MTCUME

MikroTik Certified User Management Engineer MTCUME

28 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه
MikroTik Certified User Management Engineer MTCUME Title: MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) International code: 2523-53-104-1 Date of standard compilation: 2015/10/13 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی [...] ادامه مطلب  
advance concepts of QoS consist of HTB and different type of Queue, advance options of DHCP

MikroTik Certified Traffic Control Engineer MTCTCE

31 اردیبهشت 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه

MikroTik Certified Traffic Control Engineer MTCTCE نام استاندارد: (MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE کد استاندارد: 1-103-53-2523 تاریخ تدوین استاندارد: 2015/10/13            […]

ادامه مطلب  
MTCWE

MikroTik Certified Wireless Engineer MTCWE

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه

MikroTik Certified Wireless Engineer MTCWETitle: MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) International code: 2523-53-105-1 Date of standard compilation: 2015/10/13                               

ادامه مطلب  
MikroTik Certified Routing Engineer MTCRE

MikroTik Certified Routing Engineer MTCRE

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه

MikroTik Certified Routing Engineer MTCRE Title: MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) International code: 2523-53-101-1 Date of standard compilation: 2015/10/13                             

ادامه مطلب  
MTCNA

MikroTik Certified Network Associate MTCNA

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های میکروتیک بدون دیدگاه

MikroTik Certified Network Associate MTCNA نام استاندارد: MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) کد استاندارد: 1-100-53-2523 تاریخ تدوین استاندارد: 2015/10/13                              

ادامه مطلب