ITIL® V3 Foundation Level

ITIL® V3 Foundation Level

6 تیر 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه
Title: ITIL® V3 Foundation Level Date of standard compilation: 2015/01/10 International Code: 2513-53-100-1 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره ITIL® V3 Foundation Level The [...] ادامه مطلب  
VMware vSphere Install Configure Manage V6 VCP6 DCV

VMware vSphere Install Configure Manage V6 VCP6 DCV

دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه

  Title: VMware vSphere Install Configure Manage V6 VCP6 DCV Date of standard compilation: 2015.05.06 International Code: 2513-53-111-1

ادامه مطلب  
روش تحقیق در شبکه های اجتماعی

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی

دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی  عنوان استاندارد: روش تحقیق در شبکه های اجتماعی تاریخ تدوین استاندارد: 92/10/18 کد استاندارد: 1-052-53-2513              […]

ادامه مطلب  
مهندس طراح تجارت الکترونیک

مهندس طراح تجارت الکترونیک

4 تیر 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه

مهندس طراح تجارت الکترونیک  عنوان استاندارد: مهندس طراح تجارت الکترونیک تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1 کد استاندارد: 84/93/1/2-0                                {/tabs} دوره های […]

ادامه مطلب  
تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio

تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio

دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه

این نرم افزار یک استودیوی کامل برای تولید محتوای آموزش الکترونیکی می باشد. عنوان استاندارد: تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio تاریخ تدوین استاندارد: 95/2/7 […]

ادامه مطلب  
Morabi Amozesh Electronic

مربی آموزش الکترونیکی

دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه

مربی آموزش الکترونیکی  عنوان استاندارد: مربی آموزش الکترونیکی تاریخ تدوین استاندارد: 92/10/18 کد استاندارد: 2513/90/1                                 

ادامه مطلب  
مدیر آموزش الکترونیکی

مدیر آموزش الکترونیکی

دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه
مدیر آموزش الکترونیکی عنوان استاندارد: مدیر آموزش الکترونیکی تاریخ تدوین استاندارد: 92/10/18 کد استاندارد: 2513/90/2 توضیح دورهپیش نیازهاطول دورهتوانایی های شغلدانلودتوضیح دوره توضیح تکمیلی استاندارد [...] ادامه مطلب