تنظیمات Bridge Connection 13 , گروه اموزشی هیوا

Bridge Connection اتصال دو شبکه با توپولوژی متفاوت

30 اسفند 1391 آموزش های کاربردی 6 دیدگاه

آموزش Bridge Connection  Bridge Connectionبرای اتصال دو نوع شبکه با توپولوژی متفاوت حتما در بحث Device های شبکه با کاربرد Bridge برای اتصال دو نوع […]

ادامه مطلب