دوره طراحی سایت فنی و حرفه ای

مدیر SERVER Apache Tomcat Web

مدیر SERVER Apache Tomcat Web

23 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

مدیر SERVER Apache Tomcat Web نام استاندارد:  مدیر SERVER Apache Tomcat Web تاریخ شروع اعتبار :   84/6/1 کد استاندارد:   23/89/1/2-0           […]

ادامه مطلب  
Web page designer

طراح مقدماتی صفحات وب

22 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

طراح مقدماتی صفحات وب نام استاندارد: طراح مقدماتی صفحات WEB تاریخ شروع اعتبار : 1390/5/1 کد استاندارد: 2513/70                              {/tabs}

ادامه مطلب  
مهندس سازنده Web Siteهای E-Commerce

مهندس سازنده Web Siteهای E-Commerce

دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های وب بدون دیدگاه

مهندس سازنده Web Siteهای E-Commerce نام استاندارد: مهندس سازنده Web Siteهای Ecommerce تاریخ شروع اعتبار: 84/6/1 کد استاندارد:  84/86/1/2-0                                […]

ادامه مطلب