کارگاه ارتقاء Active directory سرور 2008 به سرور 2012

کارگاه ارتقاء Active directory سرور 2008 به سرور 2012 و 2016

23 فروردین 1398 کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

کارگاه آموزشی: کارگاه ارتقاء Active directory سرور 2008 به سرور 2012 کارگاه ارتقاء Active directory سرور 2008 به سرور 2012 و 2016 :در هر اداره […]

ادامه مطلب  

فصل دهم680-70 : DirectAccess and VPN Connections

8 مهر 1393 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

فصل دهم: DirectAccess and VPN Connections مقدمه: VPN (Virtual Private Network)به شما این قابلیت را می دهد تا به شبکه محل کارتان به صورت غیر […]

ادامه مطلب