کارگاه Multiple domain

کارگاه پیاده سازی Multiple Domain

24 فروردین 1398 کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

کارگاه پیاده سازی  Multiple domain کارگاه پیاده سازی Multiple Domain : با توجه به ساختار  ADDS داشتن دانش راه اندازی و پیاده سازی حالتهای مختلف […]

ادامه مطلب  

فصل اول 640-70 : Installation

14 مهر 1393 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

فصل اول: Installation مقدمه Active Directory Domain Services (AD DS)و سرویس های مرتبط با آن، اساس و شالوده ی شبکه های سازمانی مبتنی بر سیستم […]

ادامه مطلب