pm book

مدیریت پروژه حرفه ای

31 خرداد 1394 سایر دوره های شبکه بدون دیدگاه

مدیریت پروژه حرفه ای مدیریت پروژه: مدیریت پروژه حرفه ای : مدیریت‌ پروژه، برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌ […]

ادامه مطلب