کتاب black hat GO
3 خرداد 1399 کتاب های هک و امنیت بدون دیدگاه

Black Hat Go Go Programming for Hackers and Pentesters

کتاب Black Hat Go شما را به سمت نیمه های تاریک زبان GO هدایت می کند که به دلیل سادگی، کارایی و قابلیت اطمینان، از زبان های محبوب هکرهاست. این کتاب انباری از تاکتیک های عملی از منظر متخصصان امنیتی و هکرها برای شما فراهم می کند تا سیستم های خود را تست کنید، ابزارهای متناسب با نیازهای خودتان بسازید و با استفاده از قدرت GO مهارت های امنیتی تهاجمی خود را بهبود بخشید.

در این کتاب یاد می گیرید:

 • Make performant tools that can be used for your own security projects
 • Create usable tools that interact with remote APIs
 • Scrape arbitrary HTML data
 • Use Go’s standard package, net/http, for building HTTP servers
 • Write your own DNS server and proxy
 • Use DNS tunneling to establish a C2 channel out of a restrictive network
 • Create a vulnerability fuzzer to discover an application’s security weaknesses
 • Use plug-ins and extensions to future-proof products
 • Use plug-ins and extensions to future-proof products
 • Build an RC2 symmetric-key brute-forcer
 • Implant data within a Portable Network Graphics (PNG) image

سرفصل ها:

Chapter 1: Go Fundamentals and Concepts
Chapter 2: TCP and Go: Scanners and Proxies
Chapter 3: HTTP Clients: Remote Interaction with Tools
Chapter 4: HTTP Servers: Routing and Middleware
Chapter 5: Exploiting DNS: Recon and More
Chapter 6: SMB and NTLM: A Peek Down the Rabbit Hole
Chapter 7: Databases and Filesystems: Pilfering and Abusing
Chapter 8: Packet Processing: Living on the Wire
Chapter 9: Exploit Code: Writing and Porting
Chapter 10: Extendable Tools: Using Go Plugins and LUA
Chapter 11: Cryptography: Implementing and Attacking
Chapter 12: Windows: System Interaction and Analysis
Chapter 13: Steganography: Hiding Data
Chapter 14: Command and Control: Building a RAT

مشخصات:

نویسندگان:  Chris Patten, and Dan Kottmann

ناشر: No Starch Press

سال نشر: 2020

تعداد صفحات: 592

حجم: 22.90MB

دانلود کتاب های تخصصی شبکه و امنیت در کتابخانه تخصصی هیوا شبکه