Building VMware Software Defined Data Centers
1 اردیبهشت 1397 کتاب های مجازی سازی بدون دیدگاه

Building VMware Software-Defined Data Centers

VMware معماری SDDC را ارائه می دهد که محاسبات، ذخیره سازی، شبکه و مدیریت در یک بستر واحد ترکیب می کند. این کتاب از جدیدترین و یشرفته ترین محصولات VMware به شما کمک می کند تا یک ابر هیبریدی یکپارچه در زیرساخت خود داشته باشید.

کتاب Building VMware Software-Defined Data Centers به شما کمک می کند تا یک ابر هیبریدی یکپارچه براساس معماری SDDC بسازید تا بتوانید یک زیرساخت کاملاًمجزی با نتایج IT مقرون بصرفه ارائه دهید. در این فرآیند شما از برخی از پیشرفته ترین محصولا VMware مانند VSphere ، VCloud و NSX استفاده خواهید کرد.

شما یاد خواهید گرفت چگونه از مجازی سازی vSphere با یک رویکرد تعریف شده توسط نرم افزار استفاده کنید که به شما کمک می کند تا به یک زیرساخت کامل مجازی دسترسی پیدا کنید و این زیرساخت را برای خدمات مرکز داده شبکه و ذخیره سازی گسترش دهید. شما همچنین یاد خواهید گرفت چگونه از EVO استفاده کنید. سپس شما خواهید دید که چگونه برنامه های کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات را در ابر خصوصی یا IaaS با دسترسی بدون نفوذ در محیط های ترکیبی ارائه نمایید.

آنچه در این کتاب خواهید آموخت:

  • Understand and optimize end-to-end processes in your data center
  • Translate IT processes and business needs into a technical design
  • Apply and create vRO workflow automation functionalities to services
  • Deploy NSX in a virtual environment
  • Technically accomplish DevOps offerings
  • Set up and use vROPs to master the SDDC resource demands
  • Troubleshoot all the components of SDDC

سرفصل ها:

CH 1: The Software-Defined Data Center

CH 2: Identify Automation and Standardization Opportunities

CH 3: VMware vSphere: The SDDC Foundation

CH 4: SDDC Design Considerations

CH 5: VMware vRealize Automation

CH 6: vRealize Orchestrator

CH 7: Service Catalog Creation

CH 8: Network Virtualization using NSX

CH 9: DevOps Considerations

CH 10: Capacity Management with vRealize Operations

CH 11: Troubleshooting and Monitoring

CH 12: Continuous Improvement

مشخصات:

نویسندگان: Valentin Hamburger

ناشر: Packt Publishing

سال نشر: 2016

تعداد صفحات: 465

حجم: 12.7 MB

در سایت هیواشبکه میتوانید به روز ترین کتابهای تخصصی شبکه و امنیت را به صورت رایگان در کتابخانه تخصصی هیواشبکه دانلود کنید .