راه اندازی و پیکربندی TMG

راه اندازی و پیکربندی TMG

17 مرداد 1392 کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

کارگاه راه اندازی و پیکربندی TMG راه اندازی و پیکربندی TMG : این نرم افزار مایکروسافتی، یکی از منسجم ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت […]

ادامه مطلب  
کارگاه Hyper-v گروه اموزشی هیوا

راه اندازی و پیکربندی hyper-v

15 مرداد 1392 کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

راه اندازی و پیکربندی hyper-v Hyper-V یکی دیگر از محصولات منحصر به فرد مایکروسافت است که از آن برای فناوری مجازی سازی یا همان Virtualization  استفاده […]

ادامه مطلب  
نصب و پیکربندی windows media service

راه اندازی و پیکربندی Media Streaming

کارگاهای تخصصی شبکه و وب یک دیدگاه

آموزش رایگان تصویری شبکه – کارگاه مدیا سرویس راه اندازی و پیکربندی Media Streaming راه اندازی و پیکربندی Media Streaming : یکی از امکاناتی که […]

ادامه مطلب  
کارگاه پیکربندی DNS

پیکربندی DNS

کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

کارگاه پیکربندی DNS  DNS سیستمی است که وظیفه تبدیل نام به IP و IP به نام را بر عهده دارد. در واقع با توجه به […]

ادامه مطلب  
کارگاه اموزشی web server گروه اموزشی هیوا

راه اندازی و پیکربندی Web Server

کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

راه اندازی و پیکربندی Web Server راه اندازی و پیکربندی Web Server : سرویس IIS که مخفف Internet Information Services می باشد. وب سرور است […]

ادامه مطلب  
کارگاه ترمینال سرویس

راه اندازی و پیکربندی Terminal Service

کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

راه اندازی و پیکربندی Terminal Service Terminalراه اندازی و پیکربندی   : یعنی بصورتRemote  به سرور وصل شوید و بر روی سرور از راه دور کار […]

ادامه مطلب  
کارگاه اموزشی wireless گروه اموزشی هیوا

کارگاه Wireless

کارگاهای تخصصی شبکه و وب بدون دیدگاه

کارگاه Wireless کارگاه Wireless : یکی از تحولات شبکه در دهه اخیر استقبال گسترده از شبکه های wireless LAN است.یک تکنولوژی ارتباطی است که در […]

ادامه مطلب