مهندس طراح تجارت الکترونیک
4 تیر 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / سایر دوره های فناوری اطلاعات بدون دیدگاه

مهندس طراح تجارت الکترونیک

 عنوان استاندارد: مهندس طراح تجارت الکترونیک

تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1

کد استاندارد: 84/93/1/2-0

معرفی دوره:

مهندس طراح E-commerce مراکز کامپیوتر و IT مهندسی است که با تیمهای دیگر مهندسی کامپیوتر و IT در خصوص سیستم های Ecommerce و M-Commerce مراکز کامپیوتر و IT همکاری لازم را دارد. همچنین مهندس کامپیوتر طراح E-commerce مراکز کامپیوتر و IT با تیم های مهندسی کامپیوتر که در زمینه E-Government تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی انجام میدهند همکاری خواهد داشت.

طرح E-commerce مراکز کامپیوتر و IT توانایی بررسی کلی Electronic Commerce، شناخت Digital Economy، کار با خرده فروشی در Electronic Commerce یا (e-Tailing)، کار با Internet Consumers و e-Service و Market، کار با آگهی در خصوص E-Commerce، کار با Company-centric B2B، کار با E-Marketplaces و B2B، کار با سرویس های پشتیبانی B2B، کار با Dynamic Pricing، کار با Service Industries و Online، کار با Intrabusiness و e-Government، ساخت برنامه های کاربردی E-Commerce و Infrastructure،

کار با E-Commerce Security، کار با سیستم Electronic Payment، کار با Order Fulfillment و Logistics و مدیریت Supply Chain، کار با EC Strategy و Implementation، کار با Regulatory Environment یک Electronic Commerce، کار با E-Communities و Global و دیگر موارد EC، کار با M-Commerce و تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی EC و MC را داشته باشد.

یک طراح E-Commerce مراکز کامپیوتر و IT مهندسی است که با تیمهای مربوط به تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی EC و MC بصورت تیمی در شغل مربوطه انجام وظیفه خواهد کرد.

پیش نیازهای دوره مهندس طراح تجارت الکترونیک:

حداقل میزان تحصیلات: مهندس کامپیوتر

حداقل توانایی جسمی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز این استاندارد:

طول دوره مهندس طراح تجارت الکترونیک:

طول دوره آموزش: 360 ساعت

زمان آموزش نظری: 54 ساعت

زمان آموزش عملی: 146 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار: 80 ساعت

زمان اجرای پروژه: 80 ساعت

زمان سنجش مهارت: – ساعت

توانایی های شغل مهندس طراح تجارت الکترونیک:

ردیفعنوان توانایی
1توانایی بررسی کلی Electronic Commerce
2توانایی شناخت Digital Economy
3توانایی کار با خرده فروشی در Electronic Commerce یا (e-Tailing)
4توانایی کار با Internet Consumers و e-Service و Market
5توانایی کار با آگهی در خصوص E-Commerce
6توانایی کار با Company-centric B2B
7توانایی کار با E-Marketplaces و B2B
8توانایی کار با Dynamic Pricing
9توانایی کار با Dynamic Pricing
10توانایی کار با Service   Industries و Online Publishing و Knowledge Dissemination
11توانایی کار با Intrabusiness و e-Government
12توانایی ساخت برنامه های کاربردی E-Commerce و Infrastructure
13توانایی کار با E-Commerce Security
14توانایی کار با Electronic Payment
15توانایی کار با Order Fulfillment و Logistics و مدیریت Supply Chain
16توانایی کار با EC Strategy و Implementation
17توانایی کار با Regulatory Environment یک Electronic Commerce
18توانایی کار با E-Communities و Global و دیگر موارد EC
19توانایی کار با M-Commerce
20توانایی تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی EC و MC

  twitter            linkedin          instagram/hiva.network        Telegram.me/HivaNetwork

{/tabs}

دوره های فنی و حرفه ای