کتاب CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide Academic Edition
14 شهریور 1398 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide, Academic Edition

CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide, Academic Edition : کتاب CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 منبع و راهنمای مطالعاتی برای آزمون ICND2 می باشد که به شما کمک می کند بر روی مباحث مربوط به این آزمون مسلط شوید. کسانی که آزمون 100-105 ICND1 را گذراندند، با گذراندن این آزمون می توانند مدرک CCNA R&S را اخذ نمایند.

سرفصل هاCCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide, Academic Edition :

Part I Ethernet LANs

Chapter 1 Implementing Ethernet Virtual LANs

Chapter 2 Spanning Tree Protocol Concepts

Chapter 3 Spanning Tree Protocol Implementation

Chapter 4 LAN Troubleshooting

Chapter 5 VLAN Trunking Protocol

Chapter 6 Miscellaneous LAN Topics

Part II IPv4 Routing Protocols

Chapter 7 Understanding OSPF Concepts

Chapter 8 Implementing OSPF for IPv4

Chapter 9 Understanding EIGRP Concepts

Chapter 10 Implementing EIGRP for IPv4

Chapter 11 Troubleshooting IPv4 Routing Protocols

Chapter 12 Implementing External BGP

Part III Wide-Area Networks

Chapter 13 Implementing Point-to-Point WANs

Chapter 14 Private WANs with Ethernet and MPLS

Chapter 15 Private WANs with Internet VPN

Part IV IPv4 Services: ACLs and QoS

Chapter 16 Basic IPv4 Access Control Lists

Chapter 17 Advanced IPv4 Access Control Lists

Chapter 18 Quality of Service (QoS)

Part V IPv4 Routing and Troubleshooting

Chapter 19 IPv4 Routing in the LAN 494

Chapter 20 Implementing HSRP for First-Hop Routing 516

Chapter 21 Troubleshooting IPv4 Routing

Part VI IPv6

Chapter 22 IPv6 Routing Operation and Troubleshooting

Chapter 23 Implementing OSPF for IPv6

Chapter 24 Implementing EIGRP for IPv6

Chapter 25 IPv6 Access Control Lists

Part VII Miscellaneous

Chapter 26 Network Management

Chapter 27 Cloud Computing

Chapter 28 SDN and Network Programmability

مشخصات:

نویسنده:Wendell Odom

ناشر: Cisco Press

سال نشر: 2017

تعداد صفحات:1129

حجم: 12.6 MB