CCNP Security Cisco Secure Firewall and Intrusion Prevention System
29 خرداد 1401 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

CCNP Security Cisco Secure Firewall and Intrusion Prevention System

کتاب CCNP Security Cisco Secure Firewall and Intrusion Prevention System : به پرفروش‌ترین سری Official Cert Guide از Cisco Press اعتماد کنید تا به شما در یادگیری، آمادگی و تمرین برای موفقیت در امتحان کمک کند. آنها با هدف ارائه ارزیابی، بررسی و تمرین ساخته شده اند تا اطمینان حاصل شود که شما برای آزمون گواهینامه خود کاملاً آماده هستید و در کارهای امنیتی روزمره خود برتر هستید.

  • تسلط بر مباحث آزمون CCNP Security concentration که بر روی فایروال امن Cisco و IPS (که قبلا به عنوان Cisco Firepower شناخته می شد) تمرکز دارد
  • دانش خود را با آزمون های آغاز فصل ارزیابی کنید
  • مفاهیم کلیدی را با exam preparation tasksمرور کنید

کتاب CCNP Security Cisco Secure Firewall and Intrusion System Official Cert Cert Guide  به طور خاص اهداف آزمون CCNP Security concentration را پوشش می دهد که بر روی فایروال امن Cisco و IPS تمرکز دارد.  Nazmul Rajibکارشناس امنیتی قدیمی سیسکو، نکات آماده سازی و نکات تست را به اشتراک می گذارد و به شما کمک می کند نقاط ضعف را شناسایی کنید و دانش مفهومی و مهارت های عملی خود را بهبود بخشید. مطالب به صورت مختصر و با تمرکز بر افزایش درک و حفظ موضوعات امتحانی ارائه شده است.

Part I         General Deployment

Chapter 1    Introduction to Cisco Secure Firewall and IPS

Chapter 2    Deployment of Secure Firewall Virtual

Chapter 3    Licensing and Registration

Chapter 4    Firewall Deployment in Routed Mode

Chapter 5    Firewall Deployment in Transparent Mode

Chapter 6    IPS-Only Deployment in Inline Mode

Chapter 7    Deployment in Detection-Only Mode

Part II        Basic Security Operations

Chapter 8    Capturing Traffic for Advanced Analysis

Chapter 9    Network Discovery Policy

Chapter 10  Access Control Policy

Chapter 11  Prefilter Policy

Chapter 12  Security Intelligence

Chapter 13  Domain Name System (DNS) Policy

Chapter 14  URL Filtering

Part III      Advanced Configurations

Chapter 15  Network Analysis and Intrusion Policies

Chapter 16  Malware and File Policy

Chapter 17  Network Address Translation (NAT)

Chapter 18  Traffic Decryption Policy

Chapter 19  Virtual Private Network (VPN)

Chapter 20  Quality of Service (QoS)

Chapter 21  System Logging (Syslog)

Part IV  Conclusion

Chapter 22  Final Preparation

مشخصات:

نویسنده: Nazmul Rajib

ناشر: Cisco Press

سال انتشار: 2022

تعداد صفحات: 1222

حجم فایل:

کتاب های مرتبط: کتاب های سیسکو