19 بهمن 1393 network infrasructure بدون دیدگاه

فصل پنجم : تنظیمات IP Routing

 مقدمه

  • شبکه های مبتنی بر Ip مثل شبکه های خانگی یا اینترانت های سازمانی و یا اینترنت از Router استفاده می کنند.
  • Router ترافیک هایی را که بین کامپیوترها رد و بدل می شود،انتقال می دهد.در حالیکه مبدا و مقصد ipهایی هستند که در یک Range نیستند.
  • برای ارتباط با Router شما نیاز به Gateway دارید و اگر شما به چندین Router متصل می شوید نیاز به چند Gateway دارید.

{tab درس اول}

عنوان درس اول : Routing– مسیریابی

 در این درس با مفهوم Routingمسیریابی و خطایابی و استفاده از آن و دستورات مربوط به آن آشنا خواهید شد.

 خلاصه درس

  •  مسیریابی به روترها اجازه ی انتقال ترافیک بین دو کامپیوتر در subnet های مختلف می دهد.
  • Pathping و Tracert ، Router های بین کامپیوترهای مبدا و مقصد را نمایش می دهد.هر دو ابزار برای شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به مسیریابی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
  • Routerها برای ارتباط ها و مسیریابی از پروتکل هایی استفاده می کنند.در ویندوز سرور 2008از پروتکل RIP استفاده می کنند.
  • با استفاده از Static Route می توان کامپیوترها را به چندین Router متصل کرد و بر اساس subnet مقصد از Router مناسب آن استفاده می شود.

{tab خلاصه فصل}

 خلاصه فصل

  •  مسیریابی اجازه برقراری ارتباط بین subnetهای مختلف است.
  • در یک شبکه برای ارتباط با سایر شبکه ها که دارای subnet متفاوت هستند نیاز به Defult Gateway است.
  • در ویندوز سرور 2008 با نصب Role ، Routing and Remote access Service می توان یک Router پیاده سازی کرد.این Router از پروتکل RIP ورژن 1 و 2 استفاده می کند.

{/tabs}