19 اسفند 1393 application infrastructure بدون دیدگاه

فصل نهم: پیکر بندی Microsoft SharePoint

 مقدمه

SharePoint Foundation  آخرین ورژن از یک Application با نام سرویسWindows SharePoint  است. این سرویس را میتوان از سایت مایکروسافت دانلود کرد وسپس به وسیله آن میتوان محتوا را بین کاربران به اشتراک گذاشت ، تغییر داد ومورد بحث قرار داد.این سرویس اطلاعات را به صورت متمرکز دراختیار قرار می دهد. اطلاعاتی نظیر وظایف – یادآوری ها و … واین سرویس مبتنی بر وب است.

{tab درس اول}

عنوان درس 1 :پیکربندی و مدیریت SharePoint foundation

  • هدف SPF فراهم کردن یک محیط مبتنی بر وب برای کاربران است تا به وسیله آن اطلاعاتش را به اشتراک بگذارند.
  • بسیاری از برنامه ها مثل Office را به این سرویس می توان درمیان کاربران به اشتراک گذاشت تا تغییرات لازم را اعمال کنند.
  • SPF   یک بستری را برای توسعه دهندگان آماده می کند تا برنامه های خود را برا ی کسب و کار های مورد نیاز خود استفاده کنند این قابلیت کاربرد زیادی دارد که در این درس به آن پرداخته می شود.

خلاصه درس :

  • SPF را میتوان به صورت منفرد پیکر بندی کرد ویا به صورت مجموعه ای از سرورها که این قابلیت را ارائه می دهند.
  • سایت SharePoint Central Administrators محیطی برای مدیریت سایتها ، دسته بندی کردن آنها و تنظیما ت مرتبط با آن فراهم می کند.
  • Shell مدیریتی SharePoint 2010 با استفاده از  دستور stadm.exe  اجازه اجرا و مدیریتوظایف را با استفاده از خط فرمان می دهد.
  • شما میتوانید چندین زیر بخش برای سایت خود ایحاد کنید SharePoint بخش بندی ها را بر اساس نیاز کاربران انجام می دهد.
  • با استفاده از بخش Managment Web Application در Central Administration میتوان بسیاری از وظایف مدیریتی مانند ساختن ،افزودن یا پاک کردن نرم افزارهای تحت وب را انجام داد همچنین می توان با دادن مجوزهایی به اینApplication  ها بحث احراز هویت آنها را نیز تنظیم کرد.

{tab خلاصه فصل}

 SharePoint Foundation  شامل یک سایت پیش فرض ویک سایت مدیریتی مرکزی است. که هم به صورت انفرادی و هم به مجموعه ای از سرورها قابل ارائه است. و از طریق آن میتوان سایتها را مدیریت ،دسته بندی کرد و Application  ها را مدیریت نمود. و هم چنین با استفاده از تنظیمات  Authentication میتوان امنیت رابرای Application  ها ودر کل محتویات سازمان بوجود آورد.

{/tabs}