مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی
6 تیر 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

عنوان استاندارد: مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

تاریخ تدوین استاندارد: 84/6/1

کد استاندارد: 23/97/1/2-0

 

مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی کسی است که روشهای بنیادین مورد استفاده در کاهش مخاطرات امنیتی E-Business را بوجود آورد و ایمن سازی کاربران تحت وب، سرویس دهنده ها و ارتباطات و کنترل استفاده از فایرواولها و تاییدیه های دیجیتال را انجام می دهد.

همچنین از عهده بررسی و شناخت Information Security در مهندسی نرم افزار، کار با نیازمندی های Security، کار با Legal و Ethical و Professional Issues در Information Security، کار با Risk Management، کار با Assessing و Controlling Risk در Risk Management، کار با Blueprint برای Security، Planning برای Continuity، کار با تکنولوژی های Security، کار با Physical Security، پیاده سازی Security، انجام Information Security Maintenance، کار با Security و Personnel برخواهد آمد.

مهندس کامپیوتر E-Security مراکز کامپیوتر و IT در تیم های مهندسی نرم افزار برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مهندسی نرم افزار برای امنیت M-Commerce و E-Commerce و E-Business و E-Government و E-Learning و موارد دیگر در مراکز میتواند انجام وظیفه کند.

 حداقل میزان تحصیلات: مهندس کامپیوتر

حداقل توانایی جسمی: متناسب با نوع شغل

مهارت های پیش نیاز این استاندارد:

 طول دوره آموزش: 264 ساعت

زمان آموزش نظری: 23 ساعت

زمان آموزش عملی: 81 ساعت

زمان کارورزی در محیط کار: 80 ساعت

زمان اجرای پروژه: 80 ساعت

زمان سنجش مهارت: – ساعت

ردیفعنوان توانایی
1توانایی بررسی و شناخت Information Security در مهندسی نرم افزار
2توانایی کار با نیازمندی های Security
3توانایی کار با Legal و Ethical و Professional Issues در Information Security
4توانایی مدیریت مخاطرات
5توانایی کار با Assessing و Controlling Risk در Risk Management
6توانایی کار با Blueprint برای Security
7توانایی Planning برای Continuity
8توانایی کار با تکنولوژی های Security
9توانایی کار با Physical Security
10توانایی پیاده سازی Security
11توانایی انجام Information Security Maintenance
12توانایی کار با Security و Personnel

  twitter            linkedin          instagram/hiva.network        Telegram.me/HivaNetwork