9 فروردین 1399 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

Data Center Virtualization Fundamentals: Understanding Techniques and Designs for Highly Efficient Data Centers with Cisco Nexus, UCS, MDS, and Beyond

بزرگترین چالش امروز برای بسیاری از سازمان های فناوری اطلاعات انتقال ارزش، کارایی و بهره وری بیشتر از مراکز داده است. مجازی سازی بهترین راه برای رفع این چالش است. کتاب Data Center Virtualization Fundamentals اطلاعات کاملی را به دست می دهد که متخصصان سیسکو باید مجازی سازی را در محیط های مرکز داده خود اعمال کنند. در این کتاب آقای Gustavo A. A. Santana متخصص مرکز داده تمام اجزای یک راه حل مجازی سازی مرکز داده های end-to-end از جمله شبکه سازی، ذخیره سازی، سرورها، سیستم عامل ها، بهینه سازی برنامه و امنیت را به طور کامل بررسی می کند. او به جای تمرکز بر روی یک محصول یا فناوری واحد، قابلیت های محصول را به عنوان ابزار طراحی قابل تعامل که می تواند با راه حل های دیگر از جمله VMware vSphere ترکیب و یکپارچه شود، مورد بررسی قرار می دهد.

سرفصل ها :

Part I What Is Virtualization?

Chapter 1 Virtualization History and Definitions

Part II Virtualization in Network Technologies

Chapter 2 Data Center Network Evolution

Chapter 3 The Humble Beginnings of Network Virtualization

Chapter 4 An Army of One: ACE Virtual Contexts

Chapter 5 Instant Switches: Virtual Device Contexts

Chapter 6 Fooling Spanning Tree

Chapter 7 Virtualized Chassis with Fabric Extenders

Chapter 8 A Tale of Two Data Centers

Part III Virtualization in Storage Technologies

Chapter 9 Storage Evolution

Chapter 10 Islands in the SAN

Chapter 11 Secret Identities

Chapter 12 One Cable to Unite Us All

Part IV Virtualization in Server Technologies

Chapter 13 Server Evolution

Chapter 14 Changing Personalities

Chapter 15 Transcending the Rack

Chapter 16 Moving Targets

Part V End-to-End Virtualization

Chapter 17 The Virtual Data Center and Cloud Computing

مشخصات:

نویسنده: Gustavo A. A. Santana

ناشر: Cisco Press

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات: 1405

حجم فایل: 52.6MB