Design Patterns in C
22 مرداد 1397 کتاب های برنامه نویسی بدون دیدگاه

Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples

با استفاده از کتاب Design Patterns in C# خواهید توانست تجربه ی طراحی الگو با استفاده از آخرین نسخه از C# (ویژوال استودیو 2017) بدست آورید. و برای هر یک از الگوها حداقل یک سناریوی واقعی، یک مثال از کدنویسی و یک پیاده سازی کامل که شامل خروجی نیز می شود را خواهید دید.

در قسمت اول از این کتاب 23 الگوی طراحی Gang of Four (GoF) پوشش داده شده است که شامل الگوی Simple Factory، Null Object و الگوی MVC می شود. سپس در بخش پایانی به نقد و نتیجه گیری الگوهای طراحی پرداخته شده و با فصل هایی در مورد anti pattern و نشت حافظه به پایان می رسد. با کار کردن بر روی مثال های آسان عمق مفاهیم را درک خواهید کرد و مجموعه ای از برنامه ها را برای پیاده سازی پروژه های خود خواهید داشت.

سرفصل ها :

Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples

Part I: Gang of Four Design Patterns
Chapter 1: Singleton Pattern
Chapter 2: Prototype Pattern
Chapter 3: Builder Pattern
Chapter 4: Factory Method Pattern
Chapter 5: Abstract Factory Pattern
Chapter 6: Proxy Pattern
Chapter 7: Decorator Pattern
Chapter 8: Adapter Pattern
Chapter 9: Facade Pattern
Chapter 10: Flyweight Pattern
Chapter 11: Composite Pattern
Chapter 12: Bridge Pattern
Chapter 13: Visitor Pattern
Chapter 14: Observer Pattern
Chapter 15: Strategy (Policy) Pattern
Chapter 16: Template Method Pattern
Chapter 17: Command Pattern
Chapter 18: Iterator Pattern
Chapter 19: Memento Pattern
Chapter 20: State Pattern
Chapter 21: Mediator Pattern
Chapter 22: Chain of Responsibility Pattern
Chapter 23: Interpreter Pattern

Part II: Additional Design Patterns
Chapter 24: Simple Factory Pattern
Chapter 25: Null Object Pattern
Chapter 26: MVC Pattern

Part III: Final Thoughts on Design Patterns
Chapter 27: Criticisms of Design Patterns
Chapter 28: Anti-patterns
Chapter 29: Sealing the Leaks in Your Applications
Chapter 30: FAQ

مشخصات:

نویسنده: Vaskaran Sarcar

ناشر: Apress

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات: 455

حجم فایل: 11.8MB

برای مشاهده و دانلود سایر کتاب های برنامه نویسی به کتاب های برنامه نویسی مراجعه نمایید.