Exam Ref 70-742 Identity with Windows Server 2016
4 دی 1396 کتاب های مایکروسافت بدون دیدگاه

Exam Ref 70-742 Identity with Windows Server 2016

 این کتاب منبع رسمی مایکروسافت برای آمادگی در آزمون  70-742می باشد که جزو آزمون های MCSA 2016 بوده و برای متخصصین حوزه فناوری اطلاعات طراحی شده است

تمرکز این آزمون روی مباحث زیر است:

  • ·         نصب و پیکربندی Active Directory Domain Services (AD DS)
  • ·         مدیریت و نگهداری AD DS
  • ·         ایجاد و مدیریت گروپ پالسی
  • ·         پیاده سازی Active Directory Certificate Services (AD CS)
  • ·         پیاده سازی identity federation و راه حل های دسترسی

سرفصل ها:

Introduction

Preparing for the exam

CHAPTER 1 Install and configure Active Directory Domain Services

CHAPTER 2 Manage and maintain AD DS

CHAPTER 3 Create and manage Group Policy

CHAPTER 4 Implement Active Directory Certificate Services

CHAPTER 5 Implement identity federation and access solutions Index

مشخصات:

نویسندگان: Andrew Warren

ناشر: Microsoft Press

سال نشر:  2017

تعداد صفحات:  556

حجم:  27.2MB