Hyper V for VMware Administrators
15 اسفند 1396 کتاب های مجازی سازی بدون دیدگاه

Hyper-V for VMware Administrators: Migration, Coexistence, and Management

در کتاب Hyper-V for VMware Administrators یاد می گیرید براساس آنچه که در مورد VMware vSphere می دانید، Hyper-V را نصب و پشتیبانی کنید. اینکه شما به دنبال اجرای هر دو مجازی ساز به صورت موازی باشید یا اینکه بطور کامل migrate کنید، فرقی نمی کند در کتاب Hyper-V for VMware Administrators تمام آن چیزی را که برای شروع نیاز دارید به همراه دارد.

کتاب Hyper-V for VMware Administrators با مرور کلی مبانی Hyper-V شروع می شود که شامل تسک های مدیریتی از قبیل ایجاد یک ماشین مجازی و ساخت یک شبکه مجازی می شود. می آموزید که چطور یک failover cluster را راه اندازی کنید و از قابلیت fault tolerant استفاده کنید. System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) ابزار قدرتمندی است که مدیریت زیرساخت های مجازی و فیزیکی را فراهم می کند بنابراین شما در این کتاب می توانید تفاوت های آن را با VMware vCenter پیدا کنید. و همچنین با چگونگی مدیریت یک محیط ترکیبی که هم شامل vSphere و هم Hyper-V می شود، آشنا شوید.

سرفصل ها:

Chapter 1: Hyper-V Basics

Chapter 2: Building a Failover Cluster

Chapter 3: An Introduction to System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

Chapter 4: Hyper-V and vSphere Coexistence with SCVMM

Chapter 5: Using SCVMM for vSphere Migrations

Chapter 6: Other Tools for Migrating Virtual Servers to Hyper-V

Chapter 7: Hyper-V Backup Best Practices

Chapter 8: Keeping Hyper-V Healthy

Chapter 9: Virtual Machine Libraries and Templates

مشخصات:

نویسنده: Brien Posey

ناشر: Apress

سال نشر: 2015

تعداد صفحات: 348

حجم: 17.3MB

در سایت هیواشبکه میتوانید به روز ترین کتابهای تخصصی شبکه و امنیت را به صورت رایگان در کتابخانه تخصصی هیواشبکه دانلود کنید .