Identity with Windows Server 2016
23 بهمن 1395 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

معرفی دوره Identity with Windows Server 2016

دوره Identity with Windows Server 2016 با کد آزمون 742-70 سومین دوره از MCSA 2016 میباشد که شامل سرفصل های زیر است :

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Module 2: Managing objects in AD DS

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

Module 5: Implementing Group Policy

Module 6: Managing user settings with Group Policy

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

Module 8: Deploying and managing AD CS

Module 9: Deploying and managing certificates

Module 10: Implementing and administering AD FS

Module 11: Implementing and administering AD RMS

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

 

فصل 1

Module 1: Installing and configuring domain controllers

در این فصل از دوره Identity with Windows Server 2016 قابلیت های AD DS و چگونگی نصب Domain controller و همچنین شرایط نصب و راه اندازی AD DS مورد بررسی قرار میگیرد.

درس های فصل:

مروری بر مباحث  AD DS
مروری بر AD DS domain controller
راه اندازی Domain controller

موضوعات کارگاه عملی:

راه اندازی و مدیریت Domain controller

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح  مباحث  AD DS
تشریح اهداف Domain controller و نقش آن
تشریح شرایط راه اندازی domain controller

فصل دوم

Module 2: Managing objects in AD DS

در این فصل به معرفی تکنولوژی های مختلف برای مدیریت AD DS میپردازد  و همچنین راهکارهایی برای مدیریت و ساخت Users و group  و computer و … ارائه میکند.

درس های فصل:

مدیریت user accounts
مدیریت groups در AD DS
مدیریت Computer  در AD DS
استفاده از windows powershell برای مدیریت AD DS
پیاده سازی و مدیریت OU

موضوعات کارگاه عملی:

ساخت و مدیریت group ها در AD DS
ساخت و پیکربندی user account  در AD DS
مدیریت computer object در AD DS
مدیریت AD DS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مدیریت user accounts
مدیریت groups در AD DS
مدیریت Computer  در AD DS
استفاده از windows powershell برای مدیریت AD DS
پیاده سازی و مدیریت OU

فصل سوم

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

در این فصل به مباحث پیشرفته تری از AD DS پرداخته  میشود از جمله multiple domain and forest و …

درس های فصل:

مروری بر مباحث پیشرفته راه اندازی  AD DS
راه اندازی محیط AD DS
پیکربندی  trust در  AD DS

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی forest trust
پیاده سازی  child domain  در  AD DS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح اجزاء راه اندازی پیشرفته  AD DS
توضیح چگونگی راه اندازی یک محیط distributed AD DS
تشریح چگونگی راه اندازی بحث trust در  AD DS

فصل 4

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

در این فصل از دوره Identity with Windows Server 2016  به برنامه ریزی و پیاده سازی مکانهای مختلفی که دومین ها در آن قرار دارند در AD DS پرداخته میشود .

درس های فصل:

مروری بر replication در AD DS
پیکربندی AD DS Site
پیکربندی و مونیتورینگ AD DS replication

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی و راه اندازی AD DS site and replication

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح چگونگی عملکرد replication در AD DS
پیکربندی AD DS sites برای بهینه سازی بحث احراز هویت و replication ترافیک
پیکربندی و مونیتورینگ  AD DS replication

فصل 5

Module 5: Implementing Group Policy

در این درس به بررسی ساختاری group policy پرداخته میشود  و در این درس مروری به اجزا و بخشهای مختلف این قابلیت در ویندوز سرور 2016  خواهد شد.

درس های فصل:

تعریفی از group policy
پیاده سازی و مدیریت group policy
group policy scope  و group policy processingخطایابی در group policy

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی ساختار group policy
خطایابی و رفع اشکالات در group policy

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح اینکه group policy چیست ؟
پیاده سازی و مدیریت group policy
تشریح group policy scope  و group policy processing
خطایابی gpo application

فصل 6

Module 6: Managing user settings with Group Policy

در این فصل به دو موضوع پیکربندی  تنظیمات  group policy و group policy prefrencess پرداخته میشود
شامل بخشهایی مانند administrative tamplate  ، folder redirection , script  و …

درس های فصل:

پیاده سازی administrative tamplate
پیکربندی folder redirection , software installiton , scripts
پیکربندی group policy prefrencess

موضوعات کارگاه عملی:

پیکربندی تنظیمات کاربر با استفاده از group policy

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

پیاده سازی administrative tamplate
پیکربندی folder redurection , software installition , scripts
پیکربندی group policy  prefrences

فصل 7

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

در این فصل از دوره Identity with Windows Server 2016  به چگونگی پیکربندی policy های مربوط به domain controller security , account security , password security , group managed service account  پرداخته میشود.

درس های فصل:

امن سازی domain controllers
پیاده سازی امن سازی accounts
پیاده سازی audit authentication
پیکربندی manage service  accounts

موضوعات کارگاه عملی:

امن سازی AD DS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

امن سازی domain controllers
پیاده سازی امن سازی accounts
پیاده سازی audit authentication
پیکربندی manage service  accounts

فصل 8

Module 8: Deploying and managing AD CS

در این فصل به راه اندازی ، مدیریت و خطایابی  AD CS پرداخته میشود.

درس های فصل:

راه اندازی AD CS
مدیریت  CA
خطایابی و پشتیبانی از CA

موضوعات کارگاه عملی:

راه اندازی و پیکربندی ساختار سلسله مراتبی CA

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

راه اندازی CA ها
مدیریت CA
خطایابی و پشتیبانی از CA  ها

فصل 9

Module 9: Deploying and managing certificates

در این فصل به راه اندازی و مدیریت certificate  ها در محیط AD DS پرداخته میشود که شامل راه اندازی ، مدیریت ، مباحث certificate tamplate , مدیریت certifate  revocation و recovery ، استفاده از certificate در محیط تجاری ، پیاده سازی smart cart

درس های فصل:

پیاده سازی و مدیریت certificate template
مدیریت certificate deployment  , revocation و recovery
استفاده از certificate  در یک محیط تجاری
پیاده سازی و مدیریت smart card

موضوعات کارگاه عملی:

راه اندازی با استفاده از certificate ها

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

راه اندازی و مدیریت  certificate tamplate  ها
مدیریت certificate  و revocation و recovery
استفاده از  certificatei ها در یک محیط کاری
پیاده سازی و مدیریت smart card

فصل 10

Module 10: Implementing and administering AD FS

در این فصل از دوره Identity with Windows Server 2016 به تشریح AD FS و چگونگی پیکربندی آن در یک سازمان و …. پرداخته میشود.

درس های فصل:

مروری بر   AD FS
پیش نیازهای  AD FS و طراحی آن
راه اندازی و پیکربندی AD FS
مروری بر web application proxy

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی AD FS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح AD FS
توضیح چگونگی راه اندازی AD FS
توضیح چگونگی راه اندازی AD FS در یک سازمان
توضیح گسترش AD FS به کلاینتهای خارجی
پیاده سازی SSO برای پشتیبانی از کلاینهای Online

فصل 11

Module 11: Implementing and administering AD RMS

در این فصل به پیاده سازی AS RMS میپردازد ، در مورد راه اندازی ، مدیریت و پیکربندی AD RMS و محافظت از محتوای آن بحث و بررسی میشود.

درس های فصل:

مروری بر AD RMS
پیاده سازی و راه اندازی ساختار AD RMS
پیکربندی حفاظت از محتوای AD RMS

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی ساختار AD RMS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح AD RMS
تشریح سناریو های استفاده از AD RMS
تشریح بخشهای AD RMS

فصل 12

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

در این فصل در مورد طرح ریزی و پیاده سازی هماهمنگی و همسانسازی  microsoft AZURE Acrive directory  و on-permises AD DS بحث و بررسی میشود .

درس های فصل:

طرح ریزی و آماده سازی همسان سازی  Directory
پیاده سازی directory syncronization با استفاده از  Azure AD content
مدیریت شناسایی ها با AD syncronization

موضوعات کارگاه عملی:

پیکربندی directory syncronization

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و آماده سازی برای directory suncronization
پیاده سازی directory syncronization با استفاده از microsoft active directory connect
مدیریت شناسایی ها با directory syncronizton

فصل 13

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

در این فصل از دوره Identity with Windows Server 2016  در مورد مونیتورینگ و پشتیبانی از AD DS و بحث high availability میپردازد.

درس های فصل:

مونیتورینگ AD DS
مدیریت پایگاه داده AD DS
backup و recovery از AD DS و راه حل های شناسایی و دسترسی

موضوعات کارگاه عملی:

بازیابی object های AD DS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مونیتورینگ AD DS
مدیریت پایگاه داده AD DS
تشریح backup و recovery برای AD DS و راه حلهای دسترسی

آزمون70742

سرفصل ها و بودجه بندی آزمون Identity with Windows Server 2016 با کد آزمون 742-70 :

Install and configure active directory domain service (AD DS) (20-25%)

manage and maintain AD DS (15-20%)

create and manage group policy (25-30%)

Implement active directory certificate services (AD CS) (10-15%)

implement identity federation and access solution (15-20%)

                                                      Identity with Windows Server 2016         Identity with Windows Server 2016         Identity with Windows Server 2016        Identity with Windows Server 2016