Implementing an Advanced Server Infrastructure
21 بهمن 1395 MCSA 2012 بدون دیدگاه

معرفی دوره Implementing an Advanced Server Infrastructure

Implementing an Advanced Server Infrastructure

دومین دوره بعد از گذراندن MCSA 2012 برای اخذ MCSE 2012 server infrasructure گذراندن دوره ی Implementing an Advanced Server Infrastructure است . در این دوره هم مهارتهای مربوط به طراحی ، برنامه ریزی ، پیاده سازی سرویسهای زیرساختی شبکه تحت ویندوز سرور 2012 مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

سرفصل های دوره  Implementing an Advanced Server Infrastructure شامل :

Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center

Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines

Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices

Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

{tab فصل1}

Module 1: Overview of Management in an Enterprise Data Center

در این فصل دانشجویان میتوانند دیتاسنتر های سازمانی را به راحتی تشریح کنند و چگونگی استفاده از system center2012 و مدیریت دیناسنتر سازمانی را می آموزند .

درس های فصل:

مروزی بر دیتا سنتر سازمانی
مروری برا اجزاء system center 2012

موضوعات کارگاه عملی:

شرایط پیاده سازی دیتا سنتر سازمانی

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح دیتا سنتر سازمانی
چگونگی کار با  system ceter 2012 و نحوه ی مدیریت آن

{tab فصل2}

Module 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

در این فصل دانشجویان قادر خواهند بود استراتژی های مجازی سازی با استفاده از system center 2012 را برنامه ریزی  و پیاده سازی کنند.

درس های فصل:

طرح ریزی برای مباحث مجازی سازی و ماشین های مجازی
طرح ریزی برای پیاده سازی محیط مجازی سازی سرور

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی های مجازی سازی سرور

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

برنامه ریزی برای مجازی سازی سرور بر اساس hyper-v 2012 و  system center 2012
پیاده سازی محیط مجازی سازی سرور بر اساس hyper-v 2012 و VMM

{tab فصل3}

Module 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

در این فصل دانشجویان قادر خواهند بود برنامه ریزی و پیاده سازی شبکه و منابع ذخیره سازی که برای ساختار مجازی سازی سرور نیاز است را انجام دهند.

درس های فصل:

برنامه ریزی و طرح ریزی ساختار منابع ذخیره سازی برای مجازی سازی
پیاده سازی ساختار ذخیره سازی برای مجازی سازی
برنامه ریزی و پیاده سازی ساختار شبکه برای مجازی سازی
طرح ریزی و پیاده سازی مجازی سازی شبکه

موضوعات کارگاه عملی:

برنامه ریزی و طرح ریزی برای منابع ذخیره سازی و شبکه مجازی

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

توضبح دادن گزینه های موجود ذخیره سازی برای بحث مجازی سازی
پیکربندی ISCSI storage در ویندوز سرور 2012و چگونگی مدیریت آن از VMM
برنامه ریزی و پیاده سازی برای زیرساخت شبکه  برای مجازی سازی سرور
برنامه ریزی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه برای hyper-v و VMM

{tab فصل4}

Module 4: Planning and Deploying Virtual Machines

در این فصل دانشجویان قادر خواهند بود ماشین های مجازی را بر روی hyper – v ویندوز  راه اندازی کنند.

درس های فصل:

طرج ریزی برای پیکربندی ماشین های مجازی
آماده سازی راه اندازی ماشین های مجازی  با VMM
راه اندازی ماشینهای مجازی
طراحی و پیاده سازی انتقال اطلاعات hyper-v

موضوعات کارگاه عملی:

طرح ریزی و پیاده سازی راه اندازی ماشین های مجازی و مباحث مدیریتی آن

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرج ریزی برای پیکربندی ماشین های مجازی
آماده سازی راه اندازی ماشین های مجازی  با VMM
راه اندازی ماشینهای مجازی
طراحی و پیاده سازی انتقال اطلاعات hyper-v

{tab فصل5}

Module 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

در این درس دانشجویان برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت مجازی سازی با استفاده از system center 2012 را آموزش میبینند .

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی اتوماسیون به وسیله system center 2012
طراحی و پیاده سازی مدیریت system center 2012
طراحی و پیاده سازی گزینه های self-service در system center 2012
طراحی و پیاده سازی بحث به روزی رسانی در ساختاری مجازی سازی سرور

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی راه حل های مدیریتی برای مجازی سازی

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی اتوماسیون به وسیله system center 2012
طراحی و پیاده سازی مدیریت system center 2012
طراحی و پیاده سازی گزینه های self-service در system center 2012
طراحی و پیاده سازی بحث به روزی رسانی در ساختاری مجازی سازی سرور

{tab فصل6}

Module 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

در این فصل دانشجویان توانایی طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی های مربوط به مونیتورینگ با استفاده از ابزارهای ویندوز سرور 2012 و operation manager را کسب خواهند کرد.

درس های فصل:

برنامه ریزی برای مونیتوریگ ویندوز سرور 2012
مروری بر operation manager
طرح ریزی و پیکربندی اجزاء مونیتورینگ
پیکربندی integration با VMM

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی استراتژی های مونیتورینگ

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرح ریزی استراتژی های مونیتورینگ به وسیله ابزاری های ویندوز سرور 2012
تشریح اجزا operation manager و تشریح چگونگی عملکرد آن برای مونیتور کردن سرورهای فیزیکی و مجازی
طرح ریزی و پیکربندی مدیریت pack ها ، گزارش ها و اخطارها
طرح ریزی و پیکربندی هماهنگ سازی opration manager با VMM

{tab فصل7}

Module 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

در این فصل دانشجویان توانایی برنامه ریزی و پیاده سازی ساختار application و file server را برای موضوع high availability را کسب خواهند کرد .

درس های فصل:

طرح ریزی و پیاده سازی فضای ذخیره سازی
طرح ریزی و پیاده سازی یک DFS
طرح ریزی و پیاده سازی NLB

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی High availablity  برای فایل سرویس و application ها

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طرح ریزی و پیاده سازی یک ساختار فضای ذخیره سازی همیشه در دسترس با استفاده از storage space
طراحی و پیاده سازی یک فایل سرویس همیشه در دسترس با استفاده از DFS
طرح ریزی و پیاده سازی برای همیشه در دسترس بودن appliction ها با استفاده از NLB

{tab فصل8}

Module 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering

در این فصل دانشجویان توانایی لازم برای طرح ریزی و پیاده سازی همیشه در دسترس بودن ساختار سرور با استفاده از failover cluster  را در ویندوز سرور 2012 کسب خواهند کرد .

درس های فصل:

طرح ریزی و برنامه ریزی برای پیاده سازی ساختار Failover clustering
پیاده سازی Failover clustering
طرح ریزی و پیاده سازی به روز رسانی ها برای failover clustering
در هم آمیختن بحث failover clustering با بحث مجازی سازی
طراحی یک multisite failover cluster

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی یک ساختار همیشه در دسترس با استفاده از failover cluster

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی ساختار failover clustering
پیاده سازی failover cluster
طراحی و پیاده سازی به روز رسانی ها با استفاده از clsuter aware updating CAU
طراحی و پیاده سازی failover clustering برای ماشین های مجازی

{tab فصل9}

Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

در این فصل دانشجویان توانایی تداوم کسب و کار یا به عبارتی business continuty را در ویندوز سرور 2012 کسب خواهند کرد.

درس های فصل:

مروری بر طراحی business continuty
طراحی و پیاده سازی استراتژی های backup
طراحی و پیاده سازی استراتژی recovery
طراحی و پیاده سازی استراتژی های backup وrecovery برای ماشین های مجازی

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی استراتژی های بکاپ ماشین های مجازی با استفاده از DPM

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح نیازمندی های سطح بالا و استراتژی برای پیاده سازی business conyinuty
طرح ریزی استراتژی های بکاپ برای انواع رول های ویندوز سرور
طرح ریزی و پیاده سازی recovery برای سرورها و داده ها
طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی های بکاپ و ریکاوری برای ماشین های مجازی

{tab فصل10}

Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

در این فصل دانشجویان توانایی طراحی و پیاده سازی راه اندازی PKI و راه حل های certificate management را کسب خواهد کرد .

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی certificate authority
طراحی و پیاده سازی certificate template
طراحی و پیاده سازی certificate distribution and revocation
طراحی و پیاده سازی key archival and recovery

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی ساختار active directory certificate service

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی ساختار سلسله مراتبی CA در AD CS
طراحی و پیاده سازی یک استراتژی برای پیکربندی و پشتیبانی  از certificate template
طراحی و پیاده سازی یک استراتژی برای distributing and revoking certificare
طراحی و پیاده سازی private key و certificate recovery

{tab فصل11}

Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

در این فصل دانشجویان توانایی طراحی و پیاده سازی AD FS و claims aware application access را کسب خواهند کرد.

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت AD FS serverطراحی و پیاده سازی AD FS claims provider and relying parties
طراحی و پیاده سازی AD FS Claims And claim rules
طراحی و پیاده سازی web application proxy

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی یک ساختار ADFS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت AD FS serverطراحی و پیاده سازی AD FS claims provider and relying parties
طراحی و پیاده سازی AD FS Claims And claim rules
طراحی و پیاده سازی web application proxy

{tab فصل12}

Module 12: Planning and Implementing Data Access for Users and Devices

در این فصل دانشجویان توانایی طراحی و پیاده سازی Dynamic access control  ، workplace  join to work folder را کسب خواهند کرد

درس های فصل:

طراحی و پیاده سازی DAC
طراحی workplace join
طراحی work folder

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی DAC  و Access denied assistance

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

طراحی و پیاده سازی DAC
تشریح و پیاده سازی work place join
طراحی work place join
طراحی یک work folder deployment

{tab فصل13}

Module 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

در این فصل دانشجویان توانایی  طراحی و پیاده سازی  AD RMS و همچنین مدیریت  AD RMS template و دسترسی های آن را کسب خواند کرد .و همچنین طراحی و پیاده سازی دسترسی های خارج از سازمان به AD RMS را هم آموزش میبینند

درس های فصل:

مروری بر AS RMS
طراحی و پیاده سازی AD RMS Cluster
طراحی و پیاده سازی AD RMS template  و Policy ها
طراحی و پیاده سازی دسترسی های خارج از سازمانی به AD RMS service
طراحی و پیاده سازی تلفیق AD RMS با DAC

موضوعات کارگاه عملی:

طراحی و پیاده سازی یک AD RMS infrastructure

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح AD RMS و سناریوهای تجاری با  RMS
طراحی و پیاده سازی و مدیریت AD RMS
طراحی و پیاده سازی AD RMS template  و policy ها
طراحی و پیاده سازی دسترسی های خارج از سازمانی به AD RMS
طراحی و پیاده سازی AD RMS و DAC

{tab آزمون70414}

بودجه بندی سوالات دوره ی Implementing an Advanced Server Infrastructure با کد آزمون 714-70  به صورت زیر است :

manage and maitain a server infrastructure (25-30%)

plan and implement a high availability enterprise infrastructure (25-30%)

plan and implement a server virtualization infrastructure (25-30%)

design and implement identiy access solution (20-25%)

{/tabs}

                                                    twitter.com/hivanetwork                           https://www.instagram.com/Hiva.Network/