کتاب Implementing VMware Horizon 7
14 شهریور 1398 کتاب های مجازی سازی بدون دیدگاه

Implementing VMware Horizon 7 – Second Edition

کتاب Implementing VMware Horizon 7 به عنوان یک راهنمای عملی در مورد نحوه ی پیاده سازی و پیکربندی خصیصه های Horizon از جمله App Volumes و User Environment ارائه شده است. مثال های موجود در این کتاب بر روی 14 عنوان مختلف تمرکز دارند و آنها را آموزش می دهد. با استفاده از نمونه های ارائه شده در این کتاب شما قادر به اجرا و مدیریت این خثیثه ها در VMware خود خواهید شد. در جاهای مختلفی از این کتاب به مستندات VMware Horizon، App Volumes و User Environment Manager اشاره شده است که شما را تشویق می کند از این مستندات به عنوان مکمل مطالب کتاب استفاده نمایید تا درک عمیق تری از جزئیات فنی و قابلیت های پلتفرم VMware Horizon بدست آورید.

سرفصل ها:

CH1: VMware Horizon Infrastructure Overview

CH2: Implementing Horizon Connection Server

CH3: Implementing Horizon Composer

CH4: Implementing Horizon Security Server

CH5: Implementing VMware Horizon Access Point

CH6: Implementing a Horizon Cloud Pod

CH7: Using VMware Virtual SAN with Horizon

CH8: Implementing VMware User Environment Manager

CH9: Implementing VMware App Volumes

CH10: Creating Horizon Desktop Pools

CH11: Implementing Horizon Application Pools

CH12: Performing Horizon Desktop Pool Maintenance

CH13: Creating a Master Horizon Desktop Image

CH14: Managing Horizon SSL Certificates

CH15: Using Horizon PowerCLI

مشخصات:Implementing VMware Horizon 7

نویسنده: ason Ventresco

ناشر: Packt Publishing

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات: 467

حجم فایل: 20.5MB