کارآگاهی امنیت شبکه
17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

کارآگاهی امنیت شبکه

نام استاندارد: کارآگاهی امنیت شبکه

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-019-53-2523

توضیحاتی در خصوص این استاندارد فنی و حرفه ای

کارآگاهی امنیت شبکه این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور عملیات کارآگاهی امنیت شبکه است. عناصر شایستگی بررسی و تشخیص مقدماتی و تکمیلی با امنیت شبکه، بررسی و تشخیص قوانین و مقررات حوزه سایبر، بررسی و تشخیص جرائم رایانه ای و سایبری و آشنایی با نهادهای رسیدگی کننده، بررسی و تشخیص روش های غیرمجاز بهره برداری از اطلاعات در سطح شبکه های رایانه ای، بررسی و تشخیص انواع روش های تهاجم در شبکه های ارتباطی و انتقال دیتا، بررسی و تشخیص آلودگی های الکترونیکی و نخوه مقابله و رصد آنها در سطح شبکه های ارتباطی در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصاء گردیده است.

حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر و کار و دانش – دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای – برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز: گذراندن بسته نصب و نگهداری شبکه

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

سرفصلهای این استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- بررسی و تشخیص مقدماتی و تکمیلی با امنیت شبکه

1-1- بررسی و شناسایی امنیت اطلاعات

1-2- بررسی امنیت اطلاعات از دید محرمانگی ـ جامعیت و صحت

1-3- بررسی و شناسایی مدل های امنیت اطلاعات در سطح شبکه های کامپیوتری

1-4- بررسی و شناسایی معماری های امنیتی با توجه به استانداردهای موردنظر

1-5- پیاده سازی معماری امنیتی در سطح شبکه ها از دیدگاه استاندارد

2- بررسی و تشخیص قوانین و مقررات حوزه سایبر

2-1- بررسی قوانین عمومی و خصوصی

2-2- بررسی و شناسایی قوانین مجازاتی

2-3-بررسی و شناسایی قوانین مرتبط با جرائم سایبری

2-4- بررسی و شناسایی قوانین مرتبط با جرائم سایبری در سایر کشوریها

3- بررسی و تشخیص جرائم رایانه ای و سایبر و آشنایی با نهادهای رسیدگی کننده

3-1- بررسی جرم

3-2- طبقه بندی جرم از دیدگاه سازمان یافته

3-3- بررسی و شناسایی جرائم سایبری

3-4- بررسی مصادیق محتوای مجرمانه در فضای سایبر

3-5- بررسی و شناسایی نظام رسیدگی به جرائم سایبری

3-6- بررسی و شناسایی حیطه وظایف و عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)

3-7- نحوه تعامل با این دستگاه در موارد خاص

4- بررسی و تشخیص روش های غیرمجاز بهره برداری از اطلاعات در سطح شبکه های رایانه ای

4-1- بررسی امنیت اطلاعات از دید محرمانگی

4-2- آشنایی با نقض محرمانگی در انتقال اطلاعات

4-3- بررسی روش های ورود مجاز

4-4- بررسی و شناسایی روشهای ورود غیرمجاز در سطح شبکه ها

4-5- بررسی و شناسایی نقل و انتقال داده های غیرمجاز در سطح شبکه ها

4-6- بررسی و شناسایی بهره برداری غیرمجاز از امکانات و تجهیزات شبکه

4-7- بررسی تردد غیرمجاز در سطح شبکه های ارتباطی و انتقال داده

5- بررسی و تشخیص انواع روش های تهاجم در شبکه های ارتباطی و انتقال دیتا

5-1- بررسی و تشخیص حملات انکار سرویس

5-2- بررسی و تشخیص حملات جلوگیری از انتقال دیتا در سطح شبکه های ارتباطی و رایانه ای

5-3- بررسی و تشخیص حملات تغییر در متن پیام دیتا در سطح شبکه های ارتباطی و رایانه ای

5-4- بررسی و تشخیص حملات تغییر در آدرس مقصد یا ایستگاه های میانی در سطح شبکه های ارتباطی و رایانه ای

5-5- بررسی و تشخیص حملات جعل آدرس فیزیکی در سطح شبکه های ارتباطی و رایانه ای

5-6- بررسی و تشخیص حملات جعل اینترنتی در سطح شبکه های ارتباطی و رایانه ای

6- بررسی و تشخیص آلودگی های الکترونیکی و نحوه مقابله و رصد آنها در سطح شبکه های ارتباطی

6-1- بررسی و تشخیص انواع آلودگی های الکترونیکی

6-2- بررسی و تشخیص ویروس ها

6-3- بررسی و تشخیص تروجان ها

6-4- بررسی و تشخیص کرم ها

6-5- بررسی و تشخیص جاسوس افزارها (اسپای وبر)

6-6- بررسی و تشخیص روت کیت ها

6-7- بررسی و تشخیص ویروس های هوشمند

6-8- بررسی و تشخیص ابزارهای نفوذ و حمله در سطح سایبر

6-9- بررسی سیستم های تشخیص آلودگی و مقابله با آنها

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.

  twitter          linkedin          کارآگاهی امنیت شبکه        Telegram.me/HivaNetwork