برنامه نویسی امن درNET.
29 تیر 1402 دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه

شناسنامه دوره برنامه نویسی امن درNET.

هدف دوره:

شناخت آسیب پذیری های رایج هنگام طراحی وب سایت باNET. و امن سازی آن

مخاطبین دوره:

کارشناسان امن سازی نرم افزار

سرفصل مطالب:

  • Data Validation
  • Authentication & Session Management
  • NET Framework Security
    Secure Software Development Lifecycle

نحوه ارائه دوره:

تئوری- عملی

پیش نیاز:

دوره کدنویسی امن در طراحی وب

مراجع:

SANS-DEV544

مدت زمان دوره:

32 ساعت