تحلیل امنیت شبکه
17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

تحلیل امنیت شبکه

عنوان استاندارد: تحلیل امنیت شبکه

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-021-53-25231

توضیحاتی درباره این استاندارد حرفه ای

تحلیل امنیت شبکه این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور تحلیل و مستندسازی امنیت شبکه و اطلاعات است. عناصر شایستگی بررسی اصول پیاده سازی شبکه ها با دیدگاه های مختلف، بررسی اصول امنیت و طراحی شبکه های امن، بررسی شناسایی نقاط آسیب پذیر در شبکه های LAN، تحلیل آسیب پذیری های در سطح شبکه های LAN، بررسی شناسایی نقاط آسیب پذیر در شبکه های WAN، تحلیل آسیب پذیری های در سطح شبکه های WAN و تحلیل آسیب پذیری های در سطح شبکه های اینترنت در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصا، گردیده است.

 حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش ـ دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای ـ برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

شایستگی پیش نیاز: گذراندن بسته دستیاری امنیت شبکه

 طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

سرفصلهای این استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- بررسی اصول پیاده سازی شبکه ها با دیدگاه های مختلف

1-1- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه مدیریتی

1-2- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه انتقال دیتا

1-3- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه معماری

1-4- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه اصول سرپرستی

1-5- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه ماهیت انتقال

1-6- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه رسانه های انتقال دهنده

2- بررسی اصول امنیت و طراحی شبکه های امن

2-1- بررسی اصول مقدماتی و پیشرفته امنیت در شبکه

2-2- بررسی اصول امنیت در شبکه های LAN

2-3- بررسی اصول امنیت در شبکه های WAN

2-4- بررسی اصول پیاده سازی امنیت

2-5- بررسی اصول ساختارهای امن در شبکه

3- بررسی شناسایی نقاط آسیب پذیر در شبکه های LAN

3-1- بررسی کامل شبکه های LAN با توجه به نیازمندی ها

3-2- شناسایی معماری های طراحی در شبکه های LAN

3-3- پیاده سازی امنیت در شبکه های LAN

3-4- شناسایی نقاط آسیب پذیر در سطح شبکه های LAN

4- تحلیل آسیب پذیری های در سطح شبکه های LAN

4-1- بررسی انواع آسیب پذیری LAN

4-2- شناسایی انواع آسیب پذیری های دیتا در LAN

4-3- تحلیل آسیب پذیری های دیتا در LAN

4-4- ایجاد راهکار برای مقابله با آسیب پذیری ها در LAN

5- بررسی شناسایی نقاط آسیب پذیر در شبکه های WAN

5-1- بررسی کامل شبکه های WAN با توجه به نیازمندی ها

5-2- شناسایی معماری های طراحی در شبکه های WAN

5-3- پیاده سازی امنیت در شبکه های WAN

5-4- شناسایی نقاط آسیب پذیر در سطح شبکه های WAN

6- تحلیل آسیب پذیری های در سطح شبکه های WAN

6-1- بررسی انواع آسیب پذیری WAN

6-2- شناسایی انواع آسیب پذیری های دیتا در WAN

6-3- تحلیل آسیب پذیری های دیتا در WAN

6-4- ایجاد راهکار برای مقابله با آسیب پذیری ها در WAN

 

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.